Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 107)
 
  
Semestrální kurz češtiny jako cizího jazyka (3835)
Basic information
Semestrální kurz češtiny jako cizího jazyka
přijímací řízení ukončeno
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: Institute for Language and Preparatory Studies
Centre Prague-Albertov [67-19]
celoživotní vzdělávání
čeština jako cizí jazyk
zkouška z ČJ
zkoušky
full-time
Czech
Intenzivní výuka češtiny jako cizího jazyka pro cizince všech jazykových úrovní podle SERR zaměřená na rozvíjení receptivních i produktivních řečových dovedností a doplněná o výuku českých reálií a seznamování s českou kulturou. Bohatá nabídka mimovýukových aktivit. Cílová jazyková úroveň A1, A2, B1, B2, C1 (podle výchozí jazykové úrovně).
Semestrální kurz češtiny jako cizího jazyka v trvání 5 měsíců v rozsahu 25 vyučovacích hodin týdně
25 hodin týdně (pro studenty od jazykové úrovně B1 23 hodin češtiny, 2 hodiny výběrový seminář zaměřený na českou kulturu a české reálie)
25 hodin týdně (pro studenty od jazykové úrovně B1 23 hodin češtiny, 2 hodiny výběrový seminář zaměřený na českou kulturu a české reálie)
Dolní věková hranice 16 let.

Course requirements and qualification acquired
nejsou stanoveny
Certification: Osvědčení o absolvování programu
Neudělují se.
Guarantor and venue
Mgr. Marie Poláčková
Centre Prague-Albertov
Centre Prague-Albertov
Dates and duration
2018/2019
summer semester
1
450 (total number of hours)
Monday - Friday
Schedule details
Fees and financing
1935 EUR / programme
osvobozeno
Application
Elektronicky na níže uvedených webových stránkách.
Věra Jičínská
studujop@ujop.cuni.cz
224990420
30.09.2018
31.01.2019 pro studenty bez vízové povinnosti
Further information
http://ujop.cuni.cz/kurz/semestralni-kurz-5-mesicu
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html