Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 107)
 
   Login via CAS
Čeština jako cizí jazyk pro lékaře jednosemestrální (3831)
Basic information
Čeština jako cizí jazyk pro lékaře jednosemestrální
přijímací řízení ukončeno
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: Institute for Language and Preparatory Studies
Centre Prague-Albertov [67-19]
celoživotní vzdělávání
čeština jako cizí jazyk
odborný jazyk
zkouška z ČJ
zkoušky
full-time
Czech
Příprava lékařů – cizinců, kteří se připravují na vykonání aprobačních zkoušek, ale i na úspěšné vykonávání lékařské praxe v ČR. Specializovaný kurz Čeština pro lékaře nabízí zájemcům začátečníkům výuku současného českého jazyka doplněnou lekcemi češtiny pro lékaře, zájemcům nezačátečníkům navíc odborný seminář Česká lékařská terminologie. Cílová jazyková úroveň A2, B1 nebo B2 (podle výchozí jazykové úrovně).
Čeština jako cizí jazyk pro lékaře v trvání 5 měsíců
25 hodin týdně (úroveň A2 – 20 hodin všeobecné češtiny a 5 hodin lékařské češtiny, B1, B2 - 19 hodin všeobecné češtiny a 6 hodin lékařské češtiny)
25 hodin týdně (úroveň A2 – 20 hodin všeobecné češtiny a 5 hodin lékařské češtiny, B1, B2 - 19 hodin všeobecné češtiny a 6 hodin lékařské češtiny)
Lékaři

Course requirements and qualification acquired
nejsou stanoveny
Certification: Osvědčení o absolvování programu
Neudělují se.
Guarantor and venue
Mgr. Marie Poláčková
Centre Prague-Albertov
Centre Prague-Albertov
Dates and duration
2018/2019
winter semester
1
450 (total number of hours)
Monday - Friday
Schedule details
Fees and financing
1935 EUR / programme
osvobozeno
Application
Elektronicky na níže uvedených webových stránkách.
Věra Jičínská
studujop@ujop.cuni.cz
224990420
15.05.2018
31.08.2018 pro studenty bez vízové povinnosti
Further information
http://ujop.cuni.cz/kurz/albertov-cestina-pro-lekare-semestralni
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html