Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 144)
 
   Login via CAS
Učitelství výchovy ke zdraví pro SŠ a 2. stupeň ZŠ (1917)
Basic information
Učitelství výchovy ke zdraví pro SŠ a 2. stupeň ZŠ
Variant code (CID): 4211
admission procedure terminated
Orientation: Lifelong learning programme - Profession-oriented
Faculty: Faculty of Education
Katedra pedagogiky [41-KPG]
combined
Czech
Program je realizován ve smyslu § 6, odst.1), písm. b) vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů. Vzdělávací program je zaměřen na učitele oboru Výchova ke zdraví, kteří si chtějí rozšířit své odborné a pedagogické vzdělání v oblasti Člověk a zdraví (výchova ke zdravému životnímu stylu). Absolventi tohoto studia získají aprobaci pro výuku zaměřenou na oblast podpory zdraví na základních školách a středních školách (např. dle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání – pro předmět Výchova ke zdraví).

MSMT-10446/2014-396
MŠMT ČR
11914/2017-1
Učitelství výchovy ke zdraví pro SŠ a 2. stupeň ZŠ
ano
8
Program je určen pro absolventy magisterských studijních programů zaměřených na učitelství, kteří vyučují nebo chtějí vyučovat výchovu ke zdraví, pro kterou nemají aprobaci.


Schedule details
Statistics for the MEYS
Teacher training with subject specialisation (0114)
Master's degree
Z prostředků účastníka
profesní vzdělávání, rozšíření kvalifikace (ve smyslu zákona č. 563/2004 Sb., § 22, odst. 2) učitel 2. stupně ZŠ podle zákona č. 563/2004 Sb., § 8, odst. 1, písm. f3.)
Course requirements and qualification acquired
obhajoba závěrečné práce
ústní zkouška
Certification: Osvědčení o absolvování programu
bez kreditů
učitelská kvalifikace, další aprobační předmět pro SŠ
učitelská kvalifikace, další aprobační předmět pro ZŠ
Absolvent získá způsobilost vyučovat výchovu ke zdraví a obsahově totožné předměty na základních a středních školách.
§ 8 a § 9 Zákona č. 563/2004 Sb. ve znění novely 198/2012 Sb., § 2 vyhlášky č. 317/2005 Sb.
Guarantor and venue
PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D.
Katedra pedagogiky
Katedra pedagogiky
Magdalény Rettigové 4, Praha 1
Dates and duration
2018/2019
winter semester
3
400 (total number of hours)
bloková výuka - 2 týdny/semestr
Fees and financing
20000 Kč / kurz
400 Kč
400,- Kč elektronická forma přihlášky
- variabilní symbol: 232
- specifický symbol: vygenerovaný kód

450,- Kč listinná (papírová) forma přihlášky
- variabilní symbol: 232
- specifický symbol: rodné číslo bez lomítka


Školné se platí ve dvou splátkách:
ve výši 10.000,- Kč před začátkem prvního semestru a 10.000,- Kč před začátkem třetího semestru studia.
Při platbách kurzovného uvádějte:
- variabilní symbol: 698617
- specifický symbol: rodné číslo bez lomítka
osvobozeno
Application
Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, SO, M. Rettigové 4, Praha 1, 116 39 nebo elektronicky
Studijní oddělení
Bc. Ivana Merellová
ivana.merellova@pedf.cuni.cz
221900232
05.09.2018
Výběrové řízení bude uskutečněno v první polovině července (přihlášky zaslané do 30.6.2018) a
poté v polovině září 2018 na základě posouzení podaných přihlášek.
Further information
http://userweb.pedf.cuni.cz/wp/kssp/vychova-ke-zdravi/
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html