Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 107)
 
  
Rusky bez českého akcentu (2744)
Basic information
Rusky bez českého akcentu
běží přijímací řízení
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: Faculty of Education
Katedra rusistiky a lingvodidaktiky [41-KRL]
full-time
Czech
Vzdělávací program nabízí účastníkům možnost seznámit se s různými metodickými postupy utváření fonetické gramotnosti žáků základních a středních škol v ruském jazyce. Zdůrazněny budou především možnosti, které nabízí explicitní přístup, v souladu s aktuálními poznatky lingvodidaktiky bude pozornost věnována také integrativnímu přístupu. Program je rozdělen na teoretickou a praktickou část. Jeho účelem je poukázat na význam výslovnosti pro realizaci komunikace a na její provázanost s ostatními jazykovými prostředky. Zohledněna bude také aktuální ortoepická norma současného spisovného ruského jazyka.
MŠMT ČR
Rusky bez českého akcentu
1. Didaktika fonetiky – implicitní, explicitní, integrativní přístup a základní metodické postupy: 2 hodiny
2. Ortoepická norma současného spisovného ruského jazyka: 1 hodina
3. Utváření fonetické gramotnosti z hlediska obsahu a struktury učebních souborů pro výuku ruského jazyka na základních a středních školách: 1 hodina
4. Praktický nácvik: 2 hodiny
1. Didaktika fonetiky – implicitní, explicitní, integrativní přístup a základní metodické postupy: 2 hodiny
2. Ortoepická norma současného spisovného ruského jazyka: 1 hodina
3. Utváření fonetické gramotnosti z hlediska obsahu a struktury učebních souborů pro výuku ruského jazyka na základních a středních školách: 1 hodina
4. Praktický nácvik: 2 hodiny
15
Splnění kvalifikačních předpokladů a včasné zaslání přihlášky. Seminář je určen pro učitele ruského jazyka na základních a středních školách.

Course requirements and qualification acquired
nejsou stanoveny
Certification: Osvědčení o absolvování programu
Není kreditově ohodnoceno.
získání dalších odborných znalostí v oboru
Účastník získá nejen další odborné znalosti z didaktiky fonetiky, ale také bude rozvíjet své praktické dovednosti lingvistické i didaktické.
Guarantor and venue
PhDr. Jakub Konečný, Ph.D.
Katedra rusistiky a lingvodidaktiky
Katedra rusistiky a lingvodidaktiky
Praha, Magdaleny Rettigové 4
Dates and duration
2018/2019
winter and summer semester
Short-time
8 (total number of hours)
Konkrétní termín bude upřesněn
Schedule details
Fees and financing
800 Kč / programme
Platba za účast na kurzu probíhá převodem na účet fakulty, variabilní symbol: 625819.
Všechny potřebné údaje budou zájemcům sděleny na základě zaslané přihlášky.
osvobozeno
Application
Přihlašování probíhá elektronicky prostřednictvím oficiální přihlášky v informačním systému UK
Katedra rusistiky a lingvodidaktiky
PhDr. Jakub Konečný, Ph.D.
jakub.konecny@pedf.cuni.cz
732489864
31.10.2018
Termíny konání budou vypisovány průběžně.
Uchazeč musí splňovat předepsanou kvalifikaci učitele ruského jazyka na základní nebo střední škole.
Further information
http://krl.pedf.cuni.cz/?page_id=1381
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html