Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 98)
 
   Login via CAS
CŽV 6 - Přípravný kurz pro přijímací zkoušky na bakalářské studium SHV (149)
Basic information
CŽV 6 - Přípravný kurz pro přijímací zkoušky na bakalářské studium SHV
přijímací řízení ukončeno
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: Faculty of Humanities
Bachelor's Study Department [24-SBS]
distance
Czech
Cílem kurzu je umožnit účastníkům procvičit se v dovednosti překladu středně obtížných odborných textů a získat zkušenosti, jež následně využijí při přijímacím řízení. Účastník získá možnost vypracovat tři překlady vybraných textů z minulých přijímacích zkoušek. Účastníci pak dostanou opravené překlady se slovním hodnocením. Dále se budou moci zúčastnit semináře s vyučujícími jazyků, kteří jejich překlady opravovali a konzultovat s nimi své překlady.

Překlady bude možné odevzdávat do 17. 2. 2019, hodnocení překladu bude poskytnuto nejpozději do 14. 3. 2019. Seminář se bude konat v sobotu 16. 3. 2019 v budově FHS UK (U kříže 8, Praha 5).
CŽV 6 - Přípravný kurz pro přijímací zkoušky na bakalářské studium SHV
ano
ano
100
Maximální počet účastníků je z kapacitních důvodů omezen.
Kurz je primárně určen pro uchazeče o bakalářské studium SHV na FHS UK v přijímacím řízení pro akademický rok 2019/2020.

Course requirements and qualification acquired
other
Certification: Osvědčení o absolvování programu
Guarantor and venue
Mgr. Richard Zika, Ph.D.
Bachelor's Study Department
Bachelor's Study Department
Dates and duration
2018/2019
winter semester
1
8 (total number of hours)
Schedule details
Fees and financing
1000 Kč / programme
Poplatek je automaticky generován po podání elektronické přihlášky. Informace o platbě obdrží uchazeči emailem.
osvobozeno
Application
Příhlášku podávejte elektronicky.
Bachelor's Study Department
Bc. Richard Davídek
Richard.Davidek@fhs.cuni.cz
251 080 374
31.10.2018
Further information
http://bakalar.fhs.cuni.cz/SHV-52.html
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html