Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 104)
 
   Login via CAS
LÉČIVÉ ROSTLINY (182)
Basic information
LÉČIVÉ ROSTLINY
přijímací řízení ukončeno
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: Faculty of Pharmacy in Hradec Králové
Faculty Dean Office [16-77777]
celoživotní vzdělávání
distance
Czech
I. s e m e s t r :
Základy farmaceutické botaniky
Český lékopis
Obecná farmakognozie - vymezení pojmů, obsahové látky, biogenetický systém, hodnocení přírodních léčiv, čajové směsi
II. s e m e s t r :
Základy lékařských věd - anatomie, morfologie, fyziologie, patologie
Speciální farmakognozie - primární metabolity, sekundární metabolity
III. s e m e s t r :
Základy farmakologie
Fytoterapie a fytotoxikologie
Medicinal Plants
ano
ano
30
uchazeči jsou přijímáni na základě pořadí došlých přihlášek

Course requirements and qualification acquired
ústní zkouška
Certification: Osvědčení o absolvování programu
Guarantor and venue
doc. PharmDr. Lenka Tůmová, CSc.
Department of Pharmacognosy
Department of Biological and Medical Sciences
Department of Pharmaceutical Botany
Department of Pharmacognosy
Department of Pharmacology and Toxicology
Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové, Heyrovského ul. 1203, 500 05 Hradec Králové
Dates and duration
2017/2018
winter semester
3
144 (total number of hours)
1,5 roku
Saturday - Sunday
Schedule details
Fees and financing
10000 Kč / programme
osvobozeno
Application
Heyrovského 1203, 500 05 Hradec Králové
Faculty Dean Office
Vlasta Shejbalová
vlasta.shejbalova@faf.cuni.cz
495067426
21.10.2017
přihlášky se podávají průběžně během roku
uchazeči jsou přijímáni na základě pořadí došlých přihlášek
Further information
http://www.faf.cuni.cz/Studium/Celozivotni-vzdelavani/
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html