Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 107)
 
  
Zákoník práce - Kurz akreditovaný Ministerstvem vnitra ČR jako vzdělávací program pro průběžné vzdělávání pro úředníky (4180)
Basic information
Zákoník práce - Kurz akreditovaný Ministerstvem vnitra ČR jako vzdělávací program pro průběžné vzdělávání pro úředníky
přijímací řízení ukončeno
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: Faculty of Law
Institute of Lifelong Education - JURIDIKUM [22-J]
full-time
Czech
Cíl studia:
Cílem kurzu je seznámit posluchače se základní právní úpravou pracovněprávních vztahů (dispozitivnost a kogentnost právní úpravy, pracovní smlouva, jmenování, skončení pracovního poměru, pracovní doba a doba odpočinku, dovolená, zástupci zaměstnanců a jejich působení u zaměstnavatele atp. – v podrobnostech viz níže), jak je primárně obsažena v zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, včetně dílčích odchylek zavedených pro pracovněprávní vztahy úředníků územně samosprávních celků, jak plynou ze zák. č. 312/2002 Sb., o úřednících územně samosprávních celků a o změně některých zákonů. Výklad právní úpravy je doplněn o příklady z aplikační praxe, včetně odkazu na relevantní judikaturu a metodická doporučení ústředních správních úřadů, to vše tak, aby posluchač získal potřebné znalosti pro odpovídající praktické uplatnění právní úpravy při své úřední činnosti. Získané poznatky budou mj. procvičovány na případových studiích.
Organizace studia:
Kurz je bude probíhat v 5 jednodenních soustředěních (celkový rozsah 32 hodin).
Výuka bude zajištěna akademickými pracovníky fakulty (prof. Pichrt, prof. Bělina, doc. Hůrka, doc. Štefko, dr. Drápal, dr. Morávek), kteří mají bohaté zkušenosti z aplikační praxe a z přípravy legislativy. Pro účastníka bude jistě přínosné, vedle akademického pohledu, který mohou zprostředkovat všichni lektoři, seznámit se s poznatky z aplikace právní normy z pohledu advokáta, či z pohledu soudce Nejvyššího soudu České republiky, resp. předsedy Krajského soudu v Praze.

Zákoník práce
Obsahová náplň:
1. Zákoník práce
2. Vznik pracovního poměru
3. Změna pracovního poměru
4. Skončení pracovního poměru a důsledky neplatného skončení pracovního poměru
5. Pracovní doba a doba odpočinku
6. Dovolená
7. Překážky v práci
8. Mzda, plat – odměňování v pracovněprávních vztazích
9. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
10.Odpovědnost v pracovním právu
11.Péče o zaměstnance a zvláštní pracovní podmínky některých zaměstnanců
12. Zástupci zaměstnanců, informace a projednání
13. Flexibilní formy výkonu závislé práce
Obsahová náplň:
1. Zákoník práce
2. Vznik pracovního poměru
3. Změna pracovního poměru
4. Skončení pracovního poměru a důsledky neplatného skončení pracovního poměru
5. Pracovní doba a doba odpočinku
6. Dovolená
7. Překážky v práci
8. Mzda, plat – odměňování v pracovněprávních vztazích
9. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
10.Odpovědnost v pracovním právu
11.Péče o zaměstnance a zvláštní pracovní podmínky některých zaměstnanců
12. Zástupci zaměstnanců, informace a projednání
13. Flexibilní formy výkonu závislé práce
žádné

Course requirements and qualification acquired
other
Certification: Osvědčení o absolvování programu
Guarantor and venue
prof. JUDr. Jan Pichrt, Ph.D.
Department of Labor Law and Social Security Law
Department of Labor Law and Social Security Law
Dates and duration
2017/2018
summer semester
1
32 (total number of hours)
11.5.2018
18.5.2018
25.5.2018
1.6.2018
8.6.2018
Schedule details
Fees and financing
8800 Kč / programme
Application
Právnická fakulta, nám. Curieových 7, 116 40 Praha 1
Institute of Lifelong Education - JURIDIKUM
Danuše Kučírková
Kucirkov@prf.cuni.cz
221 005 503
27.04.2018
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html