Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 107)
 
   Login via CAS
Teoretické základy Všeobecného lékařství (VSEOB)
Basic information
Teoretické základy Všeobecného lékařství
přijímací řízení ukončeno
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: Faculty of Medicine in Pilsen
Studijní oddělení [14-250]
full-time
Czech
Kurz obsahuje předměty totožné se studijním plánem akreditovaného magisterského studijního programu - předměty 1.úseku studijního programu Všeobecné lékařství.
General medicine
ano
ano
10
středoškolské vzdělání ukončené maturitní zkouškou

Course requirements and qualification acquired
other
Certification: Osvědčení o absolvování programu
60
Guarantor and venue
prof. MUDr. Alena Skálová, CSc.
Studijní oddělení
Studijní oddělení
Plzeň
Dates and duration
2018/2019
winter semester
2
785 (total number of hours)
12/M
Schedule details
Fees and financing
130000 Kč / programme
600 Kč
600 Kč elektronická přihláška (650 Kč papírová)
osvobozeno
Application
Upřednostňujeme elektronickou přihlášku ! Adresa pro doručení papírové: Husova 3 Plzeň
Studijní oddělení
Mgr. Martina Buriánková
martina.buriankova@lfp.cuni.cz
377593430
28.02.2018
Uchazeči o studium absolvují motivační pohovor.
Further information
http://www.lfp.cuni.cz/sekce/258-celozivotni-vzdelavani-podle-paragrafu-60.html
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html