CŽV 31 - Otevřená studia (4125)
Basic information
CŽV 31 - Otevřená studia
přijímací řízení ukončeno
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: Faculty of Humanities
Bachelor's Study Department [24-SBS]
full-time
Czech
Fakulta humanitních studií UK je otevřená fakulta, která vítá každého, kdo má zájem o studium humanitních oborů. Program nabízí zájemcům z řad středoškolských studentů i široké veřejnosti možnost navštěvovat až pět vybraných povinně volitelných kurzů z nabídky bakalářského Studia humanitní vzdělanosti na FHS UK.
CŽV 31 - Otevřená studia
Délka kurzu je 6 měsíců (1 semestr).
Délka kurzu je 6 měsíců (1 semestr).
nejsou stanoveny

Course requirements and qualification acquired
nejsou stanoveny
Certification: Osvědčení o absolvování programu
není stanoveno
Guarantor and venue
Mgr. Richard Zika, Ph.D.
Bachelor's Study Department
Bachelor's Study Department
Fakulta humanitních studií v Jinonicích
Dates and duration
2018/2019
winter and summer semester
1
26 (total number of hours)
Rozsah kurzu záleží na volbě účastníka programu.
Schedule details
Fees and financing
1000 Kč / programme
Application
U Kříže 8, 158 00 Praha 5 - Jinonice
Bachelor's Study Department
Bc. Richard Davídek
richard.davidek@fhs.cuni.cz
251 080 374
05.02.2019
Further information
http://fhs.cuni.cz/FHS-1713.html