Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 107)
 
  
Úvod do teologických nauk (186)
Basic information
Úvod do teologických nauk
běží přijímací řízení
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: Catholic Theological Faculty
Dean's Office KTF [26-KTF]
celoživotní vzdělávání
kurzy
combined
Czech
Program je koncipován jako tříletý vzdělávací cyklus, který umožní získání základní orientace v teologických naukách a kompetenci pro bakalářské studium v oboru Teologické nauky. Úspěšní absolventi programu celoživotního vzdělávání mohou pokračovat v řádném kombinovaném studiu a získat titul bakalář.
Úvod do teologických nauk
ne
ne
Písemný test skládající se ze 3 částí: a)základní znalosti z biblistiky, katolické věrouky (dogmatika, morálka, spirituální teologie), liturgiky a přehledu o životě katolické církve; b)kulturně-společenský přehled včetně církevních dějin světových i českých; c)písemná interpretace zadaného teologického textu.

Course requirements and qualification acquired
other
Certification: Osvědčení o absolvování programu
viz bakalářský program "Teologické nauky"
Guarantor and venue
ThLic. Mgr. Jaroslav Lorman, Th.D.
Dean's Office KTF
??? (26-KTE)
Vazební věznice Praha-Ruzyně
Dates and duration
2017/2018
winter semester
6
144 (total number of hours)
18/D
Schedule details
Fees and financing
10000 Kč / programme
osvobozeno
Application
Thákurova 3, 16000 Praha 6
Dean's Office KTF
Bc. Eva Roškotová
roskotova@ktf.cuni.cz
220181394
30.09.2017
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html