Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 107)
 
  
Seznamovací kurz pro obor Mezinárodní teritoriální studia a Česko německá studia (4097)
Basic information
Seznamovací kurz pro obor Mezinárodní teritoriální studia a Česko německá studia
přijímací řízení ukončeno
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: Faculty of Social Sciences
Institute of International Studies [23-IMS]
distance
Czech
Na kurzu budete seznámeni se základy studia na vysoké škole, se studijním plánem a budou Vám zodpovězeny otázky ke studiu a k zápisu předmětů. Kromě svých nových spolužáků zde dále poznáte také studenty ze starších ročníků, kteří Vám předají své zkušenosti s dosavadním studiem.
Seznamovací kurz pro programy Teritoriální studia a Česko německá studia
Kurz se koná od 10.9 2017 do 12.9.2017
Kurz se koná od 10.9 2017 do 12.9.2017
Zaplacení kurzovného

Course requirements and qualification acquired
other
Certification: Osvědčení o absolvování programu
kredity nejsou přidělovány
Guarantor and venue
doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.
Institute of International Studies
Institute of International Studies
Dates and duration
2017/2018
September
Short-time
24 (total number of hours)
Schedule details
Fees and financing
510 Kč / programme
osvobozeno
Application
Sekretariát Institutu mezinárodních studií, U kříže 6 Praha 5, místnost. J3083
doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.
tomas.nigrin@fsv.cuni.cz
251080296
31.08.2017
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html