Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 107)
 
  
Biblical Hebrew III. (4082)
Basic information
Biblical Hebrew III.
běží přijímací řízení
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: Protestant Theological Faculty
Department of Old Testament Studies [27-SZ]
full-time
Czech
Biblická hebrejština III: probíhá v LS v úterý od 9,15 do 10,45.
Cílem je upevnit znalost hebrejského slovesa, rozšířit slovní zásobu,
aktivně zvládnout syntaxi hebrejských textů a osvojit si samostatnou četbu a
překlad obtížnějších diskurzivních textů.
Evangelická teologie
Biblická hebrejština III: probíhá v LS v úterý od 9,15 do 10,45.
Biblická hebrejština III: probíhá v LS v úterý od 9,15 do 10,45.
Pohovor s vyučujícím. Předpokládá se buď absolutorium předmětu Biblická hebrejština I. II., nebo znalosti na úrovni absolventa těchto předmětů.

Course requirements and qualification acquired
písemný test
Certification: Osvědčení o absolvování programu
složení příslušné zkoušky či zápočtu
Guarantor and venue
doc. Petr Sláma, Ph.D.
Protestant theological faculty
Department of Old Testament Studies
Biblical Hebrew III.
Dates and duration
2017/2018
summer semester
1
28 (total number of hours)
Schedule details
Fees and financing
1000 Kč / semestr
Splatné před zahájením výuky
osvobozeno
Application
ETF UK Černá 9, P.O.Box 529, 115 55 Praha 1 Nové Město
Zdeňka Trojanová
stodd@etf.cuni.cz
221 988 213
30.09.2017
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html