Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 98)
 
   Login via CAS
Nové didaktické metody náboženské pedagogiky (4070)
Basic information
Nové didaktické metody náboženské pedagogiky
běží přijímací řízení
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: Catholic Theological Faculty
Department of Pastoral Theology and Law Sciences [26-KPAO]
combined
Czech
Kurz uvádí do nových metod náboženské pedagogiky
Nové didaktické metody náboženské pedagogiky
Dle rozvrhu
Dle rozvrhu
Nejsou stanoveny žádné podmínky

Course requirements and qualification acquired
other
Certification: Osvědčení o absolvování programu
6
Guarantor and venue
PhDr. ThDr. Noemi Bravená, Th.D., Ph.D.
Department of Pastoral Theology and Law Sciences
Department of Pastoral Theology and Law Sciences
Katolická teologická fakulta, Thákurova 3, Praha 6
Dates and duration
2017/2018
winter semester
Short-time
6 (total number of hours)
Schedule details
Fees and financing
500 Kč / programme
Částka musí být uhrazena před zahájením kurzu převodem na účet 32034061/0100, variabilní symbol prvních šest číslic rodného čísla, specifický symbol (= číslo kurzu). Při neúčasti na kurzu se poplatek nevrací.
osvobozeno
Application
Thákurova 3, 160 00 Praha 6, studijní oddělení
Dean's Office KTF
Bc. Eva Roškotová
studijni@ktf.cuni.cz
220 181 383
30.09.2017
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html