Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 107)
 
  
life-long education course - Strengthening of language and special competence (POJOK) (27)
Basic information
life-long education course - Strengthening of language and special competence (POJOK)
přijímací řízení ukončeno
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: Faculty of Humanities
Student's Administration Office [24-SO]
full-time
Czech
Tuition of czech language and the special humane subjects for the participants of the Uniprep programme.
Posilování jazykových a odborných kompetencí
ano
ano
130
přijímací řízení

Course requirements and qualification acquired
other
Certification: Osvědčení o absolvování programu
speciální studijní program
Guarantor and venue
Mgr. Eliška Pincová
Bachelor's Study Department
Bachelor's Study Department
life-long education course - Strengthening of language and special competence (POJOK)
Dates and duration
2016/2017
winter semester
2
96 (total number of hours)
12/M
Monday - Thursday
Schedule details
Fees and financing
10000 Kč / semestr
Program je placený, výše poplatku je 10000 Kč ročně, studenti programu Uniprep platí pouze 4000, ve smyslu smlouvy o spolupráci mezi Uniprep a UK FHS, podle níž Uniprep poskytuje fakultě další prostředky na rozvoj distančních a kombinovaných forem studia, rozvoj publikačních možností apod.
This is a paid program, the charge is 10000 CZK per year, the students of Uniprep pay only 4000 CZK along the contract about cooperation between Uniprep and UK FHS. According the contract Uniprep provides the faculty another resources for the development of distance and combined form of studies, the development of publishing opportunities etc.
osvobozeno
Application
Miroslava Havelková, FHS UK, U Kříže 8, 158 00 Praha 5
Dean's Office
Mgr. Miroslava Havelková
miroslava.havelkova@fhs.cuni.cz
251080390
30.09.2016
Further information
http://fhs.cuni.cz/FHS-711.html
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html