Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 107)
 
  
Autogenní trénink - základní stupeň (4024)
Basic information
Autogenní trénink - základní stupeň
přijímací řízení ukončeno
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: Faculty of Education
Katedra pedagogiky [41-KPG]
full-time
Czech
Program je tvořen šesti dvouhodinovými semináři, které se skládají z teoretické i praktické výuky a jsou doplněny on-line kurzem. Cílem programu je osvojení základního stupně autogenního tréninku - účinné relaxační metody, která spočívá v koncentrativním sebeuvolnění. Metoda vychází ze vzájemných souvislostí mezi psychickou tenzí, funkčním stavem vegetativní nervové soustavy a napětím příčně pruhovaného svalstva. Využití autogenního tréninku je široké: relaxace, podpůrná léčba různých neurotických poruch, funkčních poruch, psychosomatických onemocnění, zdokonalování vlastních schopností, posilování psychické odolnosti, zvládání zátěže, trémy atd. Pojetí výuky zohledňuje specifika příslušníků pedagogických povolání.
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
12872/2011-25
vychovatelství
Výuka je rozložena do šesti setkání (po dvou vyučovacích hodinách), která probíhají v odpoledních, příp. večerních hodinách jednou za dva týdny. V zimním semestru výuka probíhá od října do prosince, v letním od března do května. Konkrétní data výuky jsou stanovena na základě dohody, s přihédnutím k časovým možnostem přihlášenýých zájemců.
Výuka je rozložena do šesti setkání (po dvou vyučovacích hodinách), která probíhají v odpoledních, příp. večerních hodinách jednou za dva týdny. V zimním semestru výuka probíhá od října do prosince, v letním od března do května. Konkrétní data výuky jsou stanovena na základě dohody, s přihédnutím k časovým možnostem přihlášenýých zájemců.
8
Vstupní podmínkou je odborná způsobilost pedagogického pracovníka ve smyslu zákona č. 563/2004 Sb. (tzn. kvalifikace učitele, vychovatele, asistenta pedagoga, pedagoga volného času aj.).

Course requirements and qualification acquired
other
Certification: Osvědčení o absolvování programu
Program není kreditní.
získání dalších odborných znalostí v oboru
Ve smyslu § 10 vyhlášky č. 317/2005 Sb.
Guarantor and venue
PhDr. Michal Zvírotský, Ph.D.
Katedra pedagogiky
Katedra pedagogiky
Pedagogická fakulta UK, Magdalény Rettigové 4, Praha 1
Dates and duration
2017/2018
winter and summer semester, October
1
12 (total number of hours)
Schedule details
Fees and financing
1500 Kč / programme
osvobozeno
Application
PedF UK, katedra pedagogiky, Magdalény Rettigové 4, 116 39, Praha 1
Katedra pedagogiky
PhDr. Michal Zvírotský, Ph.D.
michal.zvirotsky@pedf.cuni.cz
221900219
29.09.2017
Zájemci se mohou registrovat průběžně, a to elektronickou poštou. Písemnou přihlášku s veškerými náležitostmi vyplní v den zahájení výuky.
Further information
http://pages.pedf.cuni.cz/kssp/
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html