Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 104)
 
   Login via CAS
Teoretické základy medicíny I. (4)
Basic information
Teoretické základy medicíny I.
přijímací řízení ukončeno
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: First Faculty of Medicine
 
Czech
http://www.lf1.cuni.cz/program-celozivotniho-vzdelavani-na-uk-1lf
ano
ano

Certification: Osvědčení o absolvování programu
Guarantor and venue
prof. MUDr. Jana Dušková, MBA, DrSc.
Dean´s Office
Dean´s Office
Dates and duration
2010/2011
winter semester
2
120 (total number of hours)
30/T
Monday - Friday
Schedule details
Fees and financing
130000 Kč / programme
Úplata je splatná v jediné splátce.
Application
studijní oddělení, Kateřinská 32, Praha 2, 121 08
Dean´s Office
Martina Veselá
mlino@lf1.cuni.cz
+420224964201
27.08.2010
je třeba přiložit kopii maturitního vysvědčení
8.9.2010
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html