Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 107)
 
  
CŽV 1 - Základy humanitní vzdělanosti ("Nultý ročník") (1123)
Basic information
CŽV 1 - Základy humanitní vzdělanosti ("Nultý ročník")
přijímací řízení ukončeno
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: Faculty of Humanities
Bachelor's Study Department [24-SBS]
full-time
Czech
Roční program, který je primárně určen pro nepřijaté uchazeče o bakalářské studium na UK FHS v přijímacím řízení pro akademický rok 2018/2019. Posluchači plní stejné studijní povinnosti jako řádní studenti 1. ročníku bakalářského oboru SHV. V rámci programu je též možné si dle svého výběru prostřednictvím webové registrace zapsat povinně volitelné předměty z nabídky zejména bakalářského Studia humanitní vzdělanosti (v semestru si lze zapsat maximálně 18 kurzů mimo předměty UPCES /předměty s kódy YBAU/, předměty CET /předměty s kódy YBAC/ a předměty, jejichž plnění je podmíněno prerekvizitou), ale též po dohodě i z nabídky předmětů ostatních kateder. Na účastníka se v přiměřené míře vztahují všechna práva a povinnosti dané SaZŘ UK a Pravidly pro organizaci studia, zejména pak možnost skládat ze zapsaných předmětů kontroly studia dle shodných pravidel jako studenti studia řádného. Účastník programu nesmí mít současně žádné aktivní ani přerušené studium žádného studijního oboru v rámci UK FHS, současně je též vyloučena možnost zapisovat si v rámci tohoto programu předměty z nabídky jiných fakult. Posluchači je na konci programu na požádání vydán transkript.
Humanities
CŽV 1 - Základy humanitní vzdělanosti ("Nultý ročník")
ne
ne
Program je primárně určen pro nepřijaté uchazeče o bakalářské studium SHV na UK FHS v přijímacím řízení pro akademický rok 2018/2019.

Course requirements and qualification acquired
other
Certification: Osvědčení o absolvování programu
nejsou stanoveny
Guarantor and venue
Mgr. Richard Zika, Ph.D.
Bachelor's Study Department
Bachelor's Study Department
Dates and duration
2018/2019
winter semester
2
700 (total number of hours)
12 měsíců
Schedule details
Fees and financing
15000 Kč / year
Poplatek za program CŽV se platí převodem po uzavření smlouvy. Termín splatnosti poplatku je 31. 10. 2018.

Smlouvu je možné uzavřít v následujících termínech:

úterý 4.9.2018 v 10:00, místnost 5021 - informační přednáška a uzavírání smluv

středa 5.9. 2018 10:00 - 12:00, Sekretariát bakalářského studia (5013) - pouze uzavírání smluv
osvobozeno
Application
U Kříže 8, 158 00 Praha 5 - Jinonice
Bachelor's Study Department
Mgr. Richard Davídek
richard.davidek@fhs.cuni.cz
251 080 374
02.09.2018
Further information
http://fhs.cuni.cz/FHS-708.html
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html