Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 107)
 
  
Výuka matematiky s podporou dynamického software (3945)
Basic information
Výuka matematiky s podporou dynamického software
běží přijímací řízení
Programme focus: Lifelong learning programme - Profession-oriented
Provider: Faculty of Mathematics and Physics
Department of Mathematics Education [32-KDM]
full-time
Czech
Absolventi kurzu získají dovednosti potřebné k využívání dynamického software ve výuce matematiky a seznámí se s možnostmi jeho zařazení do různých témat školské matematiky. Dále se seznámí s přínosy i riziky integrace programu dynamické matematiky a s možnostmi jeho využití k motivaci žáků a zvýšení jejich zájmu o matematiku.
MŠMT
MŠMT-8727/2017-2
Výuka matematiky s podporou dynamického software
24 hodin; Základy ovládání programu dynamické matematiky GeoGebra, Analytická geometrie v rovině, Funkce, jejich grafy a vlastnosti, rovnice a nerovnice, Statistické zpracování dat, Algebra a CAS, GeoGebra 3D a další okna programu.
24 hodin; Základy ovládání programu dynamické matematiky GeoGebra, Analytická geometrie v rovině, Funkce, jejich grafy a vlastnosti, rovnice a nerovnice, Statistické zpracování dat, Algebra a CAS, GeoGebra 3D a další okna programu.
bez přijímací zkoušky

Schedule details
Statistika pro MŠMT
Teacher training with subject specialisation
Master
příspěvky účastníků
jiný účel
Course requirements and qualification acquired
prezentace projektu
Certification: Osvědčení o absolvování programu
bez kreditů
25 a §27 zákona č. 563/2004 Sb.
Guarantor and venue
doc. RNDr. Jarmila Robová, CSc.
Department of Mathematics Education
Department of Mathematics Education
MFF UK, Sokolovská 83, 186 75 Praha 8
Dates and duration
2017/2018
summer semester
22.02.2018
Short-time
24 (total number of hours)
22.2., 1.3., 8.3., 15.3.,22.3., 5.4.
Thursday
05.04.2018
Fees and financing
900 Kč / programme
Application
MFF UK, KDM, Sokolovská 83, 186 75 Praha 8
Department of Mathematics Education
Mgr. Alena Blažková
blazkova@karlin.mff.cuni.cz
951553226
15.02.2018
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html