Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 104)
 
   Login via CAS
Moderní gymnastické formy ve školní tělesné výchově pro učitele ZŠ (3944)
Basic information
Moderní gymnastické formy ve školní tělesné výchově pro učitele ZŠ
přijímací řízení ukončeno
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: Faculty of Education
Katedra tělesné výchovy [41-KTV]
full-time
Czech
Program je zaměřen na upevnění a rozvoj zdravotně orientované zdatnosti pomocí moderních gymnastických forem vytrvalostního charakteru, posilovacího a protahovacího charakteru.
Bude využíváno i různé doplňkové nářadí a náčiní. Cvičební lekce budou obohaceny o poslední noviny v moderních gymnastických formách. Lekce budou zaměřeny na všechny dětské a juniorské kategorie.
Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy ČR
MSMT - 6383/2017 - 1- 484
Physical Education and Sport
Moderní gymnastické formy ve školní tělesné výchově pro učitele ZŠ
1.Moderní gymnastické formy vytrvalostního charakteru (aerobic, dance aerobic, step aerobic, aqua aerobic) – teorie a praxe (10 hodin)
2.Moderní gymnastické formy posilovacího charakteru – teoretické základy posilování u cvičenců různého věku a výkonnosti, praxe – svalové testy, nácvik techniky, využití různých organizačních forem, využití náčiní a nářadí (8 hodin)
3.Moderní gymnastické formy protahovacího charakteru (strečink), teoretické základy, praxe – svalové testy (6 hodin)
4.Správné držení těla v moderních gymnastických formách (balanční formy, body balance, speciální cvičení na formování postavy, specifika zapojení svalů hlubokého stabilizačního systému) – praxe (8 hodin).

1.Moderní gymnastické formy vytrvalostního charakteru (aerobic, dance aerobic, step aerobic, aqua aerobic) – teorie a praxe (10 hodin)
2.Moderní gymnastické formy posilovacího charakteru – teoretické základy posilování u cvičenců různého věku a výkonnosti, praxe – svalové testy, nácvik techniky, využití různých organizačních forem, využití náčiní a nářadí (8 hodin)
3.Moderní gymnastické formy protahovacího charakteru (strečink), teoretické základy, praxe – svalové testy (6 hodin)
4.Správné držení těla v moderních gymnastických formách (balanční formy, body balance, speciální cvičení na formování postavy, specifika zapojení svalů hlubokého stabilizačního systému) – praxe (8 hodin).

25
Vzdělávací akce je určena učitelům tělesné výchovy na ZŠ. Předpokladem jsou základní vědomosti z oblasti anatomie, obecné fyziologie a fyziologie tělesných cvičení, psychologie, didaktiky TV atd., které nebudou zvlášť přednášeny.

Bez přijímacích zkoušek
1. Na závěr vzdělávací akce zpracují absolventi písemnou přípravu na lekci z oblasti moderních gymnastických forem a provedou metodický výstup. Úspěšní absolventi obdrží osvědčení o absolvování akce.
2. Zpětná vazba od účastníků – vyjádření k účelnosti a kvalitě akce – anonymní písemnou formou.
3. Vyhodnocení na poradě KTV a vyvození závěrů pro další běh DVPP i na základě poznatků z hospitační činnosti vedení KTV.

Course requirements and qualification acquired
závěrečná písemná práce
závěrečná praktická zkouška
Certification: Osvědčení o absolvování programu
1. Na závěr vzdělávací akce zpracují absolventi písemnou přípravu na lekci z oblasti moderních gymnastických forem a provedou metodický výstup. Úspěšní absolventi obdrží osvědčení o absolvování akce. 2. Zpětná vazba od účastníků – vyjádření k účelnosti a kvalitě akce – anonymní písemnou formou. 3. V
získání dalších odborných znalostí v oboru
Na závěr vzdělávací akce zpracují absolventi písemnou přípravu na lekci z oblasti moderních gymnastických forem a provedou metodický výstup. Úspěšní absolventi obdrží osvědčení o absolvování akce.
Guarantor and venue
PaedDr. Jana Hájková
Katedra tělesné výchovy
Katedra tělesné výchovy
Místem konání bude tělocvična a bazén Univerzity Karlovy – Pedagogické fakulty v Brandýse nad Labem.
Dates and duration
2018/2019
winter semester, October
Short-time
32 (total number of hours)
Schedule details
Fees and financing
2825 Kč / programme
Poplatek za zájmový program bude uhrazen na číslo účtu: 85236011/0100
Variabilní symbol pro provedení platby: 6-261-18
osvobozeno
Application
UK,Pedagogická fakulta,Magdalény Rettigové 4,116 39 Praha 1
Studijní oddělení
Karolína Soukupová
karolina.soukupova@pedf.cuni.cz
221900673
31.12.2018
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html