Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 104)
 
   Login via CAS
Pozemkové právo - 3. blok - Vybrané aktuální otázky: zápisy do katastru nemovistostí, oceňování pozemků (3941)
Basic information
Pozemkové právo - 3. blok - Vybrané aktuální otázky: zápisy do katastru nemovistostí, oceňování pozemků
přijímací řízení ukončeno
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: Faculty of Law
Institute of Lifelong Education - JURIDIKUM [22-J]
full-time
Czech
Kurz je určen všem, kdo se profesně zabývají některými z aspektů právních vztahů k pozemkům, zejména úředníkům územně samosprávných celků (např. úředníkům stavebních úřadů a pozemkových úřadů), úředníkům katastrálních úřadů, úředníkům ústředních orgánů státní správy a dalších úřadů, kteří se ve své praxi zabývají některými aspekty právních vztahů k pozemkům. Kurz je dále určen zájemcům z řad odborné veřejnosti, zejména těm, kteří působí v oblasti realit či se zabývají přípravou nových developerských záměrů
Pozemkové právo - 3. blok - Vybrané aktuální otázky: zápisy do katastru nemovistostí, oceňování pozemků
Cílem kurzu je seznámit posluchače s vybranými aktuálními otázkami pozemkového práva, konkrétně s problematikou oceňování nemovitostí a zápisů do katastru nemovitosti. Kurz volně navazuje na 1. blok – „Pozemek a jeho zastavění - aktuální otázky pozemkového práva“ a 2. Blok – „Vybrané aktuální otázky veřejnoprávní regulace právních vztahů k pozemkům: územní a stavební řízení, vyvlastnění, omezení vlastnického práva k pozemku“.
Cílem kurzu je seznámit posluchače s vybranými aktuálními otázkami pozemkového práva, konkrétně s problematikou oceňování nemovitostí a zápisů do katastru nemovitosti. Kurz volně navazuje na 1. blok – „Pozemek a jeho zastavění - aktuální otázky pozemkového práva“ a 2. Blok – „Vybrané aktuální otázky veřejnoprávní regulace právních vztahů k pozemkům: územní a stavební řízení, vyvlastnění, omezení vlastnického práva k pozemku“.
žádné

Course requirements and qualification acquired
other
Certification: Osvědčení o absolvování programu
Guarantor and venue
JUDr. Martina Franková, Ph.D.
Department of Environmental Law
Department of Environmental Law
Právnická fakulta UK
Dates and duration
2017/2018
summer semester
1
8 (total number of hours)
10.5.2018
Schedule details
Fees and financing
2200 Kč / programme
osvobozeno
Application
nám. Curieových 7, Praha 1
Institute of Lifelong Education - JURIDIKUM
Danuše Kučírková
Kucirkov@prf.cuni.cz
221005503
10.05.2018
Further information
http://www.prf.cuni.cz/public-courses/
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html