Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 104)
 
   Login via CAS
Středoevropská komparativní studia (3901)
Basic information
Středoevropská komparativní studia
přijímací řízení ukončeno
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: Faculty of Social Sciences
Institute of International Studies [23-IMS]
combined
Czech
Kurz tvoří předměty předepsané studijním plánem pro 1. ročník řádného studia magisterského studijního programu. O podmínkách tohoto kurzu je s účastníkem uzavřena smlouva.
Středoevropská komparativní studia
-
-
Kurz je určen pouze pro nepřijaté účastníky přijímacího řízení do magisterského studijního programu Středoevropská komparativní studia na FSV UK pro příslušný akademický rok.

Course requirements and qualification acquired
other
Certification: Osvědčení o absolvování programu
není stanoveno
Guarantor and venue
doc. PhDr. Ota Konrád, Ph.D.
Institute of International Studies
Institute of International Studies
Dates and duration
2017/2018
winter semester
1
96 (total number of hours)
6/M
Schedule details
Fees and financing
18000 Kč / semestr
osvobozeno
Application
FSV UK, Smetanovo nábř. 6, 110 01 Praha 1, studijní oddělení
Mgr. Denisa Šmejkalová
denisa.smejkalova@fsv.cuni.cz
222 112 237
08.09.2017
Kurz je určen pouze pro nepřijaté účastníky přijímacího řízení do magisterského studijního programu Středoevropská komparativní studia na FSV UK pro příslušný akademický rok.
Further information
http://fsv.cuni.cz/FSVTEMP-138.html
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html