Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 104)
 
   Login via CAS
Čeština jako cizí jazyk pro lékaře v trvání 10 měsíců v rozsahu 25 vyučovacích hodin týdně (3830)
Basic information
Čeština jako cizí jazyk pro lékaře v trvání 10 měsíců v rozsahu 25 vyučovacích hodin týdně
přijímací řízení ukončeno
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: Institute for Language and Preparatory Studies
Centre Prague-Albertov [67-19]
celoživotní vzdělávání
čeština jako cizí jazyk
odborný jazyk
zkouška z ČJ
full-time
Czech
Příprava lékařů – cizinců nejen na úspěšné vykonání aprobačních zkoušek, ale i na úspěšné vykonávání lékařské praxe v ČR. Specializovaný kurz Čeština pro lékaře nabízí zájemcům výuku současného českého jazyka doplněnou lekcemi češtiny pro lékaře a v druhém semestru odborným seminářem Česká lékařská terminologie. Cílová jazyková úroveň B1.
Čeština jako cizí jazyk pro lékaře v trvání 10 měsíců v rozsahu 25 vyučovacích hodin týdně
25 hodin týdně (v prvním semestru 20 hodin všeobecné češtiny a 5 hodin lékařské češtiny, v druhém semestru 19 hodin všeobecné češtiny a 6 hodin lékařské češtiny)
25 hodin týdně (v prvním semestru 20 hodin všeobecné češtiny a 5 hodin lékařské češtiny, v druhém semestru 19 hodin všeobecné češtiny a 6 hodin lékařské češtiny)
Lékaři

Course requirements and qualification acquired
nejsou stanoveny
Certification: Osvědčení o absolvování programu
Neudělují se.
Guarantor and venue
Mgr. Marie Poláčková
Centre Prague-Albertov
Centre Prague-Albertov
Dates and duration
2016/2017
winter and summer semester
2
900 (total number of hours)
Monday - Friday
Schedule details
Fees and financing
3750 EUR / programme
osvobozeno
Application
Elektronicky na níže uvedených webových stránkách.
Věra Jičínská
studujop@ujop.cuni.cz
224990420
30.04.2016
31.08.2016 pro studenty bez vízové povinnosti
Further information
http://ujop.cuni.cz/kurz/cestina-pro-lekare-pripravny-intezivni-kurz?from=6
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html