Přípravný dvousemestrální kurz češtiny ke studiu bakalářských nebo magisterských oborů na českých vysokých školách v rozsahu 20 vyučovacích hodin týdně (3803)
Basic information
Přípravný dvousemestrální kurz češtiny ke studiu bakalářských nebo magisterských oborů na českých vysokých školách v rozsahu 20 vyučovacích hodin týdně
přijímací řízení ukončeno
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: Institute for Language and Preparatory Studies
Centre Prague-Krystal [67-17]
celoživotní vzdělávání
čeština jako cizí jazyk
odborný jazyk
příprava ke studiu na VŠ
full-time
Czech
Příprava zahraničních studentů na studium na českých VŠ v češtině a dosažení jazykové úrovně B2 SERR, studenti se mohou navíc přihlásit i na vybrané odborné humanitní nebo umělecké předměty podle svého zaměření. Cílovou skupinou jsou zahraniční studenti bez znalosti českého jazyka, kteří chtějí pokračovat ve studiu na českých VŠ.
Přípravný dvousemestrální kurz češtiny ke studiu bakalářských nebo magisterských oborů na českých vysokých školách v rozsahu 20 vyučovacích hodin týdně
20 hodin týdně + vybrané odborné předměty podle zaměření
20 hodin týdně + vybrané odborné předměty podle zaměření
Dokončené úplné SŠ vzdělání, nebo dokončené VŠ vzdělání bakalářského stupně.

Course requirements and qualification acquired
závěrečná zkouška
Certification: Osvědčení o absolvování programu
Neudělují se.
Guarantor and venue
PhDr. Zdeňka Malá
Centre Prague-Krystal
Centre Prague-Krystal
Dates and duration
2016/2017
September
2
700 (total number of hours)
Možnost výběru odborných předmětů.
Monday - Friday
Schedule details
Fees and financing
3960 EUR / programme
osvobozeno
Application
Elektronicky na níže uvedených webových stránkách.
Věra Jičínská
studujop@ujop.cuni.cz
224990420
15.05.2016
Občané EU do 31.8.2016.
Further information
http://ujop.cuni.cz/cestina-odborne-predmety-podle-vlastniho-vyberu