Letní kurz českého jazyka pro krajany v rozsahu 120 vyučovacích hodin (3778)
Basic information
Letní kurz českého jazyka pro krajany v rozsahu 120 vyučovacích hodin
přijímací řízení ukončeno
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: Institute for Language and Preparatory Studies
Centre Dobruska [67-20]
celoživotní vzdělávání
čeština jako cizí jazyk
full-time
Czech
Jazykový kurz je určen pro účastníky z krajanských komunit s různou vstupní úrovní komunikační kompetence v češtině. Kurz je součástí Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí a je financován MŠMT. Do programu mohou přistupovat samoplátci.
Letní kurz českého jazyka pro krajany v rozsahu 120 vyučovacích hodin
120 hodin výuky (90 hodin češtiny, 30 hodin další výuky – reálie, historie, přednášky)
120 hodin výuky (90 hodin češtiny, 30 hodin další výuky – reálie, historie, přednášky)
75
Dosažený věk 18 let.
60 krajanů (smluvní) – včasné podání přihlášky (do 15.3.), zasílá ambasáda v dané zemi na MZV v ČR, + 10–15 samoplátců.

Course requirements and qualification acquired
nejsou stanoveny
Certification: Osvědčení o absolvování programu
10
získání dalších odborných znalostí v oboru
Guarantor and venue
Mgr. Karel Cejnar
Centre Dobruska
Centre Dobruska
Dobruška, východní Čechy
Dates and duration
2016/2017
July
Short-time
120 (total number of hours)
28 dnů
Monday - Sunday
Schedule details
Fees and financing
1420 EUR / programme
60 krajanů (smluvních) MŠMT ČR má účast hrazenou, úhrada se týká samoplátců.
Application
Elektronicky na níže uvedených webových stránkách.
Mgr. Vladimíra Koreňová
vladka.korenova@ujop.cuni.cz
731574246
07.07.2017
1.1.2017-7.7.2017
Evidence přihlášek – studijní oddělení ÚJOP – pouze samoplátci.
Further information
http://ujop.cuni.cz/kurzy/letni-kurzy-cestiny-pro-cizince-mimo-prahu