Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 107)
 
  
Pomaturitní roční kurz pro české studenty s rozšířenou výukou cizího jazyka v rozsahu 37 vyučovacích hodin týdně (3777)
Basic information
Pomaturitní roční kurz pro české studenty s rozšířenou výukou cizího jazyka v rozsahu 37 vyučovacích hodin týdně
přijímací řízení ukončeno
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: Institute for Language and Preparatory Studies
Centre Dobruska [67-20]
angličtina
celoživotní vzdělávání
příprava ke studiu na VŠ
full-time
Czech
Výuka českých studentů (pomaturantů). Příprava k úspěšnému složení mezinárodně uznávaných certifikátů z AJ, výuka AJ s důrazem na medicínskou terminologii. Příprava v oborech biologie, chemie, fyzika, terminologie z oborů lékařství, farmacie a přírodovědných oborů.
Pomaturitní roční kurz pro české studenty s rozšířenou výukou cizího jazyka v rozsahu 37 vyučovacích hodin týdně.
17 hod. týdně – odborné předměty, 20 hod. týdně AJ
17 hod. týdně – odborné předměty, 20 hod. týdně AJ
Dokončené úplné SŠ vzdělání.
Maturitní zkouška složená ve školním roce, který bezprostředně předchází školnímu roku zahájení kurzu.

Course requirements and qualification acquired
písemný test
Certification: Osvědčení o absolvování programu
Neudělují se.
Guarantor and venue
Mgr. Karel Cejnar
Centre Dobruska
Centre Dobruska
Dates and duration
2016/2017
September
2
999 (total number of hours)
Celkový počet vyučovacích hodin: 1250
Monday - Friday
Schedule details
Fees and financing
24000 Kč / semestr
osvobozeno
Application
Elektronicky na níže uvedených webových stránkách.
Mgr. Karel Cejnar
karel.cejnar@ujop.cuni.cz
494623001
31.08.2016
Průběžný příjem přihlášek v průběhu akad. roku.
Further information
http:/ujop.cuni.cz/kurz/priprava-ke-studiu-na-lekarskych-fakultach
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html