Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 98)
 
   Login via CAS
Doškolení Instruktorů lyžování ZP (3764)
Basic information
Doškolení Instruktorů lyžování ZP
přijímací řízení ukončeno
Programme focus: Lifelong learning programme - Profession-oriented
Provider: Faculty of Physical Education and Sport
Sporty v přírodě [51-600400]
full-time
Czech
Prakticko-teoretický blok, zaměřený na aktualizaci poznatků v oblasti techniky a metodiky výuky sjezdového a běžeckého lyžování handicapovaných osob. Kurz zahrnuje teoretické semináře a praktické lekce. Průběžné vzdělávání lyžařských pedagogů s interními kvalifikacemi – sledování vývojových tendencí ve výuce běhu na lyžích a sjezdovém lyžování handicapovaných osob


MŠMT ČR
14756/2009-30/1
Doškolení Instruktorů lyžování ZP
Obsahová náplň :

- Vývojové tendence ve výuce běhu, sjíždění a zatáčení na lyžích ZP

- Vývojové tendence v lyžařské technologii - ortotické a protetické pomůcky

- Práce s videotechnikou při výuce lyžování
Obsahová náplň :

- Vývojové tendence ve výuce běhu, sjíždění a zatáčení na lyžích ZP

- Vývojové tendence v lyžařské technologii - ortotické a protetické pomůcky

- Práce s videotechnikou při výuce lyžování
lyžařská odborná veřejnost, držitelé kvalifikací IL ZP

Schedule details
Statistika pro MŠMT
Sports
SecS with leaving exam
příspěvky účastníků
profesní vzdělávání, získání kvalifikace pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., § 10 – § 21
Course requirements and qualification acquired
nejsou stanoveny
Certification: Osvědčení o absolvování programu
osvědčení o absolvování
§ 78 odst. 3, § 79 odst. 4, § 80 odst. 1, 2, 3, § 105 zákona č. 111/1998 Sb.
Guarantor and venue
PhDr. Petra Fořterová, Ph.D.
Sporty v přírodě
Sporty v přírodě
Pec pod Sněžkou
Dates and duration
2016/2017
winter semester
30.03.2017
Short-time
24 (total number of hours)
Fees and financing
3000 Kč / programme
v ceně není zahrnuta doprava a vleky
Application
Blanka Pánková, UK FTVS, J. Martiho 31, 162 52 Praha 6
Blanka Konopík Pánková
pankova@ftvs.cuni.cz
737233663
30.09.2017
Further information
http://www.ftvs.cuni.cz/FTVS-1810.html
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html