Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 104)
 
   Login via CAS
Moderní přístupy k plavání dětí ve školní tělesné výchově (3759)
Basic information
Moderní přístupy k plavání dětí ve školní tělesné výchově
přijímací řízení ukončeno
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: Faculty of Education
Katedra tělesné výchovy [41-KTV]
full-time
Czech
Teoretická část - poznatky ve výuce plavání
- metodika výuky plavání
- zdravotní aspekty plavání a bezpečnost při plavecké výuce
Praktická část - praktická aplikace poznatků z teorie a metodiky plavání
- základy záchrany tonoucích a první pomoci
MŠMT
MŠMT - 6383/2017 - 1 - 484
Moderní přístupy k plavání dětí mladšího a středního školního věku ve školní a mimoškolní tělesné výchově
Plavání jako celoživotní pohybová aktivita 2 hod
Organizace plaveckého sportu, etapy plavecké výuky 4 hod.
Organizační formy, postupy, metody a didaktika plavání 6 hod.
Bezpečnost při plavecké výuce - právní problematika plavecké výuky 4 hod.
Praxe:
Diagnostika plavecké úrovně 2 hod.
Technika a metodika základních plaveckých dovedností, herní formy ve vodě 2 hod
Technika a metodika jednotlivých plaveckých způsobů 4 hod
Kondiční aktivity ve vodě 2 hod.
Význam a použití plaveckých pomůcek v etapách plaveckého výcviku 2 hod.
Bezpečnost a záchrana u vody, tonutí, utonutí, rozpoznání tonoucího 2 hod.
Záchrana tonoucího a pomůcky používané při záchranné akci, první pomoc,postupy při poskytování první pomoci 2 hod

Plavání jako celoživotní pohybová aktivita 2 hod
Organizace plaveckého sportu, etapy plavecké výuky 4 hod.
Organizační formy, postupy, metody a didaktika plavání 6 hod.
Bezpečnost při plavecké výuce - právní problematika plavecké výuky 4 hod.
Praxe:
Diagnostika plavecké úrovně 2 hod.
Technika a metodika základních plaveckých dovedností, herní formy ve vodě 2 hod
Technika a metodika jednotlivých plaveckých způsobů 4 hod
Kondiční aktivity ve vodě 2 hod.
Význam a použití plaveckých pomůcek v etapách plaveckého výcviku 2 hod.
Bezpečnost a záchrana u vody, tonutí, utonutí, rozpoznání tonoucího 2 hod.
Záchrana tonoucího a pomůcky používané při záchranné akci, první pomoc,postupy při poskytování první pomoci 2 hod

20
Akce je určena učitelům TV na všech stupních škol. Podmínkou účasti je zvládnutí plavecké techniky tří plaveckých způsobů.

Course requirements and qualification acquired
závěrečná praktická zkouška
Certification: Osvědčení o absolvování programu
bez kreditů
Teoretický test a praktický pedagogický výstup.Úspěšní absolventi obdrží osvědčení o absolvování akce.
Guarantor and venue
PaedDr. Irena Svobodová
Katedra tělesné výchovy
Katedra tělesné výchovy
Sportovní areál PedF UK v Brandýse nad Labem
Dates and duration
2018/2019
summer semester, February
Short-time
32 (total number of hours)
Schedule details
Fees and financing
2800 Kč / programme
Poplatek za zájmový program bude uhrazen na číslo účtu: 85236011/0100
Variabilní symbol pro provedení platby: 6-264-18
osvobozeno
Application
Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, KTV, M. Rettigové 4, Praha 1, 116 39 nebo elektronicky
Katedra tělesné výchovy
Karolína Soukupová
karolina.soukupova@pedf.cuni.cz
221900673
31.12.2018
1.11.2018-31.1.2019
Further information
http://ktv.pedf.cuni.cz
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html