Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 107)
 
  
Speciální pedagogika (pro absolventy středních škol) (314)
Basic information
Speciální pedagogika (pro absolventy středních škol)
přijímací řízení ukončeno
Programme focus: Lifelong learning programme - Profession-oriented
Provider: Faculty of Education
Katedra speciální pedagogiky [41-KSP]
celoživotní vzdělávání
kurzy
combined
Czech
získání dalších odborných znalostí v oboru, doplnění původní specializace
o základy spec.pedagogiky a základy psychopedie a etopedie.
http://pages.pedf.cuni.cz/ksppg/celozivotni-vzdelavani
MŠMT
12872/2011-25
Studium v oblasti pedagogických věd - speciální pedagogika pro absolventy SŠ
ano
ano
40
středoškolské vzdělání s maturitou a vyšší vzdělání nepedagogického zaměření

Schedule details
Statistika pro MŠMT
Basic programmes and qualifications
SecS with leaving exam
příspěvky účastníků
profesní vzdělávání, získání kvalifikace pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., § 10 – § 21
Course requirements and qualification acquired
obhajoba závěrečné práce
ústní zkouška
Certification: Osvědčení o absolvování programu
bez kreditů
získání dalších odborných znalostí v oboru
doplnění původní specializace o základy spec.pedagogiky a základy psychopedie a etopedie.
§ 2 vyhlášky č.317/2005
Guarantor and venue
PaedDr. Jaroslava Zemková, Ph.D.
Katedra speciální pedagogiky
Katedra speciální pedagogiky
Praha
Dates and duration
2017/2018
winter semester
4
250 (total number of hours)
bloková výuka - leden a červen/červenec
Fees and financing
9900 Kč / year
400 Kč
400,- Kč elektronická forma přihlášky
- variabilní symbol: 232
- specifický symbol: vygenerovaný kód

450,- Kč listinná (papírová) forma přihlášky
- variabilní symbol: 232
- specifický symbol: rodné číslo bez lomítka

při platbách úplaty za program uvádějte:
V.S. číslo programu 651117
Spec.symbol: rodné číslo
osvobozeno
Application
Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, SO, M. Rettigové 4, Praha 1, 116 39 nebo elektronicky
Studijní oddělení
Bc. Ivana Merellová
ivana.merellova@pedf.cuni.cz
221900232
12.09.2017
Termín výběrového řízení: říjen - listopad 2017

Do přihlášky vždy napište:
1. dvě zvolené výchovy (výběr varianty VV nebo HV v kombinaci s TV nebo PV)

a uveďte 1 zvolenou specializaci: psychopedii nebo etopedii.
Further information
http://pages.pedf.cuni.cz/ksppg
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html