'Breakthrough Czech' Online Course (A1 level, CEFR) (3725)
Basic information
'Breakthrough Czech' Online Course (A1 level, CEFR)
přijímací řízení ukončeno
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: Institute for Language and Preparatory Studies
Centre of Information and Communication Technologies in Education [67-41]
celoživotní vzdělávání
čeština jako cizí jazyk
e-learning
kurzy
on-line výuka
distance
Czech
This tutor-assisted online Breakthrough Czech Language Course is intended for anyone who wants to begin studying the Czech language or who needs to review essential knowledge and skills. The course offers instruction in English, Russian, Spanish, French and German (i.e. exercise instructions, dictionaries and explanatory texts).
'Breakthrough Czech' Online Course (A1 level, CEFR)
The course consists of 15 lessons divided into 5 modules. 1 module = 1 month of tutored self-studying.
The course consists of 15 lessons divided into 5 modules. 1 module = 1 month of tutored self-studying.
Not set.

Course requirements and qualification acquired
nejsou stanoveny
Certification: Osvědčení o absolvování programu
Neudělují se.
Závěrečná prezenční zkouška je podmínkou pouze pro získání osvědčení o studiu.
Guarantor and venue
PhDr. Petr Hercik, Ph.D.
Centre of Information and Communication Technologies in Education
Centre of Information and Communication Technologies in Education
'Breakthrough Czech' Online Course (A1 level, CEFR)
Dates and duration
2016/2017
winter and summer semester
Short-time
999 (total number of hours)
Individual amount of lessons (e-learning).
Schedule details
Fees and financing
390 EUR / programme
Možnost zakoupit libovolný počet modulů z kurzu (max. 5).
osvobozeno
Application
Elektronicky na níže uvedených webových stránkách.
Jan Houžvička
cdv@ujop.cuni.cz
775467783
30.06.2017
Applications accepted on an ongiong basis.
Further information
http://ujop.cuni.cz/kurz/online-kurz-cestina-pro-cizince-uroven-a1-serr