Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 104)
 
   Login via CAS
Pentateuch a dějepisné knihy 1 (1150)
Basic information
Pentateuch a dějepisné knihy 1
běží přijímací řízení
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: Catholic Theological Faculty
Department of Biblical Sciences and ancient languages [26-KBV]
full-time
Czech
Program poskytuje základní vědomosti o historických, literárních a teologických aspektech Pěti knih Mojžíšových (Pentateuchu). Je uskutečňován formou přednášek, komentované četby a samostatného studia. Jeho náplň odpovídá jednosemestrálnímu předmětu Pentateuch a dějepisné knihy 1 (KBIB004) v magisterském studijním programu Teologie, obor Katolická teologie.
Pentateuch a dějepisné knihy 1
ne
ne
nejsou stanoveny

Course requirements and qualification acquired
písemný test
Certification: Osvědčení o absolvování programu
písemný test
Guarantor and venue
Mgr. Ing. Pavel Větrovec, Th.D.
Department of Biblical Sciences and ancient languages
Department of Biblical Sciences and ancient languages
sídlo fakulty (Thákurova 3, Praha 6), učebna P1
Dates and duration
2017/2018
winter semester
1
56 (total number of hours)
9:20-11:00 (2 hod./týdně)
Friday
Schedule details
Fees and financing
500 Kč / programme
Částka musí být uhrazena před zahájením kurzu převodem na účet 32034061/0100, variabilní symbol prvních šest číslic rodného čísla, specifický symbol (= číslo kurzu). Při neúčasti na kurzu se poplatek nevrací.
osvobozeno
Application
Thákurova 3, 16000 Praha 6; Studijní oddělení
Dean's Office KTF
Bc. Eva Roškotová
studijni@ktf.cuni.cz
220181393
30.09.2017
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html