Novozákonní řečtina 3 (2445)
Basic information
Novozákonní řečtina 3
běží přijímací řízení
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: Catholic Theological Faculty
Department of Biblical Sciences and ancient languages [26-KBV]
full-time
Czech
Kurz opakuje látku předchozích dvou semestrů a dokončuje základy starořecké gramatiky, lexika a frazeologie se zaměřením na Nový zákon. Posluchači pak aplikují získané znalosti a dovednosti při rozboru souvislých textů (z Nového zákona, Septuaginty a starokřesťanských pramenů). Poznámka: Anotace zahrnuje látku kurzů Novozákonní řečtina 3, 4 dohromady.
Novozákonní řečtina 3
ne
ne
úhrada úplaty za účast

Course requirements and qualification acquired
písemný test
Certification: Osvědčení o absolvování programu
splnění všech studijních povinností (úkoly, testy, zkoušky) ve stanovených termínech
Guarantor and venue
doc. PhDr. Josef Bartoň, Th.D.
Department of Biblical Sciences and ancient languages
Department of Biblical Sciences and ancient languages
Katolická teologická fakulta UK v Praze, Thákurova 3, Praha 6
Dates and duration
2017/2018
winter semester
1
52 (total number of hours)
13/T
Monday - Friday
Schedule details
Fees and financing
500 Kč / programme
Částka musí být uhrazena před zahájením kurzu převodem na účet 32034061/0100, variabilní symbol prvních šest číslic rodného čísla, specifický symbol (= číslo kurzu). Při neúčasti na kurzu se poplatek nevrací.
osvobozeno
Application
Thákurova 3, 160 00 Praha 6, studijní oddělení
Dean's Office KTF
Bc. Eva Roškotová
studijni@ktf.cuni.cz
220181383
30.09.2017