Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 107)
 
  
Fyzika v životě člověka (3516)
Basic information
Fyzika v životě člověka
běží přijímací řízení
Programme focus: Lifelong learning programme - University of the Third Age
Provider: Faculty of Mathematics and Physics
Department of Condensed Matter Physics [32-KFKL]
combined
Czech
V rámci programu se posluchači populární formou seznámí s tím, jak se fyzika projevuje v různých oblastech života člověka, od vzniku života až po moderní biokompatibilní materiály.
Během dvou semestrů to budou přednášky na téma: Vesmír jako kolébka života, od prvních biomolekul k člověku, proč drží molekuly pohromadě, spektroskopie a detekce molekul, rtg metody, modely struktur molekul, optika vidění, optická mikroskopie, fyzika fotografie, Ramanovská spektroskopie, akustická mikroskopie, tomografie, proudění tekutin, slyšení, ucho, akustika, člověk a rovnováha, mechanika pohybu, materiály pro implantáty, keramiky, skla a kompozitní materiály, entropie, termodynamika chemických reakcí, energetická bilance organismu, apod.
Fyzika v životě člověka
Výuka se bude konat 1x týdně v úterý od 14:00 do 15:30 hod v budově MFF UK, Ke Karlovu 5, Praha 2
Výuka se bude konat 1x týdně v úterý od 14:00 do 15:30 hod v budově MFF UK, Ke Karlovu 5, Praha 2
Kurz je určen uchazečům, kteří dosáhli seniorského věku, popř. osobám starším 55 let. Vyjímku tvoří osoby v plném invalidním důchodu ti se mohou účastnit kurzu bez ohledu na věk.

Course requirements and qualification acquired
other
Certification: Osvědčení o absolvování programu
není stanoven
Nejedná se o kvalifikační kurz
Guarantor and venue
doc. RNDr. Pavel Svoboda, CSc.
Department of Condensed Matter Physics
Department of Condensed Matter Physics
Ke Karlovu 5, Praha 2
Dates and duration
2017/2018
winter semester, October
2
36 (total number of hours)
1x týdně vždy v úterý od 14 hodin
Tuesday
Schedule details
Fees and financing
500 Kč / programme
členové Alumni Matfyz zaplatí poplatek ve výši 200,– Kč
Application
Ke Karlovu 3, 121 16 Praha 2
Student Affairs Department
Lucie Šimůnková
lucie.simunkova@mff.cuni.cz
951 551 259
31.08.2017
01.03.2017 - 31.08.2017
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html