Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 98)
 
   Login via CAS
Všeobecně vzdělávací kurz pro trenéry - licence "B" - specializace Lední hokej (3414)
Basic information
Všeobecně vzdělávací kurz pro trenéry - licence "B" - specializace Lední hokej
přijímací řízení ukončeno
Programme focus: Lifelong learning programme - Profession-oriented
Provider: Faculty of Physical Education and Sport
Centrum CŽV a služeb [51-902530]
licence
trenér
full-time
Czech
Školení organizované ve spolupráci s ČSLH.
Výuka je rozdělena na obecnou část a speciální část v teorii a praxi.
50 hodin obecného základu na UK FTVS
100 hodin speciální části je zajištěno ČSLH
Pro nematuranty navíc 50 hodin všeobecného základu
MŠMT ČR
14 756/2009 - 30/1
Physical Education and Sport
Všeobecně vzdělávací kurz pro trenéry - licence "B" - specializace Lední hokej
50 hodin obecná část - FTVS - duben 2017
100 hodin speciální části je zajištěno ČSLH - květen - září 2017
Pro nematuranty navíc 50 hodin všeobecného základu - květen 2017
50 hodin obecná část - FTVS - duben 2017
100 hodin speciální části je zajištěno ČSLH - květen - září 2017
Pro nematuranty navíc 50 hodin všeobecného základu - květen 2017
Dle požadavku a podmínek ČSLH

Schedule details
Statistika pro MŠMT
Sports
SecS with leaving exam
Z prostředků účastníka
profesní vzdělávání, získání kvalifikace pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., § 10 – § 21
Course requirements and qualification acquired
písemný test
ústní zkouška
Certification: Osvědčení o absolvování programu
bez kreditu
trenérská licence "B"
Kurz opravňuje k získání živnostenského listu
§21 odstavec e) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících
Guarantor and venue
doc. PhDr. Miroslav Petr, Ph.D.
Centrum CŽV a služeb
Centrum CŽV a služeb
UK FTVS v Praze
Dates and duration
2016/2017
summer semester, April
19.04.2017
Short-time
150 (total number of hours)
2 víkendové konzultace, dále dle dispozic ČSLH
Friday - Sunday
19.4.2017
20.4.2017
21.4.2017
22.4.2017
23.4.2017
Fees and financing
3800 Kč / programme
Specializovaná část je hrazena dle požadavku ČSLH
osvobozeno
Application
UK FTVS, José Martího 31, Praha 6 - Vokovice
Centrum CŽV a služeb
PaedDr. Lada Novotná
lnovotna@ftvs.cuni.cz
20 17 2250
20.02.2017
Přihlášku přijímáme prostřednictvím ČSLH, který musí potvrdit účast na základě dohody o spolupráci.
Further information
www.ftvs.cuni.cz
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html