Teoretické základy Zubního lékařství (ZUB.L.)
Basic information
Teoretické základy Zubního lékařství
přijímací řízení ukončeno
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: Faculty of Medicine in Pilsen
Studijní oddělení [14-250]
full-time
Czech
Kurz obsahuje předměty totožné se studijním plánem akreditovaného magisterského studijního programu - předměty 1.úseku studijního programu Zubní lékařství.
Dentistry
ano
ano
8
středoškolské vzdělání ukončené maturitní zkouškou

Course requirements and qualification acquired
other
Certification: Osvědčení o absolvování programu
60
Guarantor and venue
doc. MUDr. Antonín Zicha, CSc.
Studijní oddělení
Studijní oddělení
Plzeň
Dates and duration
2017/2018
winter semester
2
850 (total number of hours)
12/M
Schedule details
Fees and financing
200000 Kč / programme
590 Kč
elektronická 590 Kč/ papírová 640 Kč
osvobozeno
Application
Upřednostňujeme elektronickou přihlášku ! Adresa pro doručení papírové: Husova 3 Plzeň
Studijní oddělení
Mgr. Martina Buriánková
martina.buriankova@lfp.cuni.cz
377593430
28.02.2017
Uchazeči absolvují motivační pohovor.
Further information
http://www.lfp.cuni.cz/sekce/258-celozivotni-vzdelavani-podle-paragrafu-60.html