PŘÍPRAVNÝ KURZ PRO ZÁJEMCE O STUDIUM (2726)
Basic information
PŘÍPRAVNÝ KURZ PRO ZÁJEMCE O STUDIUM
přijímací řízení ukončeno
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: Faculty of Pharmacy in Hradec Králové
Faculty Dean Office [16-77777]
distance
Czech
Příprava k přijímacím zkouškám na bakalářské a magisterské studium v oblasti chemie, biologie a botaniky.

webová adresa: http://www.faf.cuni.cz/Prihlaseni/Bakalarske-a-magisterske-studium/Pripravny-kurz/
Předpokládané TERMÍNY KONÁNÍ:
26. 11. 2016
10. 12. 2016
07. 01. 2017
21. 01. 2017
04. 02. 2017
18. 02. 2017
04. 03. 2017
18. 03. 2017
Předpokládané TERMÍNY KONÁNÍ:
26. 11. 2016
10. 12. 2016
07. 01. 2017
21. 01. 2017
04. 02. 2017
18. 02. 2017
04. 03. 2017
18. 03. 2017
Přihláška musí být podána nejpozději den před nástupem na kurz. I poplatek za přípravný kurz musí být uhrazen nejpozději den před nástupem do kurzu.
Uchazeč předá doklad o úhradě u prezentace v den své první účasti na kurzu.

Všichni zájemci, kteří se přihlásí a uhradí stanovený poplatek před nástupem na kurz, jsou do kurzu zařazeni. Fakulta již nezasílá žádné vyrozumění o přijetí.

Absolvování tohoto kurzu nenahrazuje přijetí na Farmaceutickou fakultu UK v Hradci Králové. Pro přijetí musí absolventi kurzu ještě splnit podmínky řádného přijímacího řízení.
Ubytování pro účastníky kurzu fakulta nezajišťuje.

Course requirements and qualification acquired
nejsou stanoveny
Certification: Osvědčení o absolvování programu
Guarantor and venue
prof. PharmDr. Petr Nachtigal, Ph.D.
Faculty Dean Office
Department of Biological and Medical Sciences
Department of Pharmaceutical Botany
Department of Organic And Bioorganic Chemistry
Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové, Heyrovského 1203, 500 05 Hradec Králové
Dates and duration
2016/2017
winter semester, November
2
48 (total number of hours)
8 sobot
Saturday
Schedule details
Fees and financing
2800 Kč / programme
Číslo účtu 153149607/0300 ČSOB, a.s., pobočka Hradec Králové; var.symbol: ID číslo přihlášky (vygenerováno v rámci podání elektronické přihlášky), specifický symbol: 9999, konstantní symbol 379; IBAN number: CZ43 0300 0000 0001 5314 9607; Swift: CEKOCZPP

Cena celého kurzu: 2.800,- Kč *) (celý kurz = 8 vyučovacích dnů)

*) Cena kurzu v případě pozdějšího nástupu do přípravného kurzu:
nástup od 10. 12. 2016 2.450,- Kč
nástup od 07. 01. 2017 2.100,- Kč
nástup od 21. 01. 2017 1.750,- Kč
nástup od 04. 02. 2017 1.400,- Kč
nástup od 18. 02. 2017 1.050,- Kč
nástup od 04. 03. 2017 700,- Kč
nástup od 18. 03. 2017 350,- Kč

Pro zaměstnance fakulty nebo jejich rodinné příslušníky je úhrada 1.400,- Kč/ celý kurz, při pozdějším nástupu je úhrada snížena o 175,-- Kč za každý odučený den.
základní
Application
Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové, Heyrovského 1203, 500 05 Hradec Králové
Faculty Dean Office
Vlasta Shejbalová
vlasta.shejbalova@faf.cuni.cz
495067111
24.11.2016
do kurzu je možno se zařadit i v jeho průběhu