Doplňující pedagogické studium pro studenty PřF UK - biologie - učitelství pro SŠ a ZŠ (1DPSPRB)
Basic information
Doplňující pedagogické studium pro studenty PřF UK - biologie - učitelství pro SŠ a ZŠ
přijímací řízení ukončeno
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: Faculty of Science
Research Support Department [31-650]
full-time
Czech
Tato forma doplňujícího studia zajišťuje pedagogickou a oborově didaktickou přípravu pro učitelství přírodovědných předmětů na základních a středních školách a získání Osvědčení o učitelské způsobilosti na druhém stupni základních a na středních školách ve studovaném oboru.
MŠMT
50492/20012-201
Doplňující pedagogické studium pro studenty PřF UK - biologie - učitelství pro SŠ a ZŠ
ano
ano
Magisterské resp. doktorské studium v prezenční formě neučitelských studijních oborů na Přírodovědecké fakultě UK

Course requirements and qualification acquired
závěrečná písemná práce
závěrečná zkouška
Certification: Osvědčení o absolvování programu
učitelská kvalifikace, učitelství oboru pro SŠ
učitelská kvalifikace, učitelství oboru pro ZŠ
8 odst. 1 písmeno d) a § 9 odst. 1 písmeno c), zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících
Guarantor and venue
RNDr. Jan Mourek, Ph.D.
Department of Teaching and Didactics of Biology
Department of Teaching and Didactics of Biology
Přírodovědecká fakulta
Dates and duration
2016/2017
winter semester
4
412 (total number of hours)
Schedule details
Fees and financing
2100 Kč / semestr
Částka za první semestr je splatná do data zápisu do kurzu. Splátky za další semestry jsou splatné vždy do prvního dne daného semestru. Kurz je možné ze závažných důvodů na žádost účastníka prodloužit až o dva semestry. V případě prodloužení kurzu je poplatek za každý další semestr 2100 Kč.
osvobozeno
Application
Albertov 6, Praha 2, PSČ 128 43
Research Support Department
Bc. Veronika Fialová
veronika.tesarikova@natur.cuni.cz
221951067
20.09.2016
elektronicky od 1.6. do 20.9.2016
bez přijímací zkoušky
Further information
https://www.natur.cuni.cz/fakulta/studium/czv/pedagogicka-zpusobilost