Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 98)
 
   Login via CAS
Školení knihovního systému Aleph - Seriály (3262)
Basic information
Školení knihovního systému Aleph - Seriály
přijímací řízení ukončeno
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: Central Library of Charles University
Central Library [68-UK]
full-time
Czech
Školení práce s modulem Seriály.
Day course
Day course
8
Zaměstnanci knihoven UK

Course requirements and qualification acquired
other
Certification: Osvědčení o absolvování programu
úspěšně absolvoval/a
Guarantor and venue
MUDr. Jitka Feberová, Ph.D.
Central Library
Central Library
Dates and duration
2015/2016
winter semester
Short-time
8 (total number of hours)
27.8.2015
Schedule details
Fees and financing
300 Kč / day
Application
Revoluční 26, 11000 Praha 1
Central Library
MUDr. Jitka Feberová, Ph.D.
alena.adamcova@ruk.cuni.cz
224491231
26.08.2015
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html