Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 107)
 
  
K-FCE - příprava na zkoušku FCE (ENK-FCE)
Basic information
K-FCE - příprava na zkoušku FCE
přijímací řízení ukončeno
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: Faculty of Science
Research Support Department [31-650]
full-time
Czech
K-FCE Jednosemestrální kurz pro studenty na úrovni B2

Kurz je určen výhradně studentům připravujícím se na zkoušku FCE, náplň kurzu tvoří ukázkové testy, návody na zlepšení úspěšnosti při zkoušce a procvičování jednotlivých částí zkoušky (poslech, psaní, čtení, ústní pohovor).

Vzhledem k tomu, že v AR 2016-17 bude otevřen poprvé nejsou ukázkové sylaby k dispozici.

MŠMT
50492/20012-201
K-FCE - příprava na zkoušku FCE
ne
ne
Uchazeč je povinen seznámit se s Plným zněním pravidel výuky anglického jazyka! (Dostupné ze stránky zde: https://www.natur.cuni.cz/fakulta/studium/czv/anglicky-jazyk)
Přihlášením se na kurz vyjadřuje uchazeč souhlas s těmito pravidly.

Course requirements and qualification acquired
other
Certification: Osvědčení o absolvování programu
Guarantor and venue
Mgr. Hana Chudáčková
Institute for Language and Preparatory Studies, CU
Institute for Language and Preparatory Studies
areál Albertov
Dates and duration
2016/2017
winter and summer semester
1
48 (total number of hours)
Schedule details
Fees and financing
6000 Kč / semestr
Pro studenty řádného studia na PřF UK v bakalářském stupni 1500 Kč
Pro studenty řádného studia na PřF UK v magisterském stupni 1500 Kč
Pro studenty řádného studia na PřF UK v doktorském stupni 1200 Kč
osvobozeno
Application
https://web.natur.cuni.cz/www/anglictina/
Research Support Department
Bc. Veronika Fialová
Mgr. Hana Chudáčková
veronika.tesarikova@natur.cuni.cz
221951067
20.09.2016
podávání přihlášek je možné od 10.9.2016
Student se hlásí pouze na CŽVEN - anglický jazyk. Úroveň mu bude přidělena až rozřazovacím testem.
Further information
https://www.natur.cuni.cz/fakulta/studium/czv/anglicky-jazyk
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html