Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 107)
 
  
K6 - Akademický AJ pro Chemii (ENK6CH)
Basic information
K6 - Akademický AJ pro Chemii
přijímací řízení ukončeno
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: Faculty of Science
Research Support Department [31-650]
full-time
Czech
Kurz K6 (vstupní úroveň B2+)
Dvousemestrální kurz pro studenty na úrovni B2+

Důraz je kladen na zdokonalování dovedností důležitých v akademickém prostředí (debata, psaní, prezentace). Studenti v kurzu K6 dále prohlubují dovednosti čtení, psaní, konverzace a poslechové dovednosti v univerzitním prostředí na pokročilé úrovni. Rozvíjejí své schopnosti psát a opravovat akademické texty a přizpůsobovat je různým příležitostem. Zlepšují schopnost hledat, zpracovávat a prezentovat data, využívat různé zdroje. Zdokonalují se v používání komplexních gramatických struktur, rozšiřují slovní zásobu a zlepší výslovnost a komunikační dovednosti. Pracují také na svých studijních dovednostech a strategiích a dovedou porozumět informacím z neznámých vědeckých oborů. Gramatika pokrytá v tomto kurzu se shoduje s látkou obvyklou pro tuto úroveň v učebnicích odpovídajících SERR (www.examenglish.com/CEFR/cefr_grammar.htm).

Kurz je primárně určen pro doktorandské a magisterské studenty

Co to znamená dosáhnout úrovně C1 dle Evropského referenčního rámce (SERR):
"Student rozumí širokému rejstříku náročných a dlouhých textů a rozpozná implicitní významy textů. Umí se plynule a pohotově vyjadřovat bez zjevného hledání výrazů. Umí jazyka užívat pružně a efektivně pro společenské, akademické a profesní účely. Umí vytvořit srozumitelné, dobře uspořádané, podrobné texty na složitá témata, čímž prokazuje ovládnutí kompozičních útvarů, spojovacích výrazů a prostředků koheze."

Používané materiály:
Informace o studijních materiálech jsou pouze orientační, podklady k výuce si studenti pořídí až po dohodě s lektorem na první hodině.

Advanced Grammar In Use (2013), Hewings; Cambridge

Business grammar and usage Strutt; Longman

English pronunciation In Use Hancock; Cambridge

IELTS/TOEFL /CPE– test preparation materials

autentické texty (odborné články)

autentická videa (TED talks a jiné)


a další
MŠMT
50492/20012-201
K6 - Akademický AJ pro Chemii
ne
ne
Uchazeč je povinen seznámit se s Plným zněním pravidel výuky anglického jazyka! (Dostupné ze stránky zde: http://www.natur.cuni.cz/fakulta/studium/agenda-bc-mgr/vyuka-cizich-jazyku/)
Přihlášením se na kurz vyjadřuje uchazeč souhlas s těmito pravidly.

Course requirements and qualification acquired
other
Certification: Osvědčení o absolvování programu
Guarantor and venue
Mgr. Hana Chudáčková
Institute for Language and Preparatory Studies, CU
Institute for Language and Preparatory Studies
areál Albertov
Dates and duration
2016/2017
winter and summer semester
2
96 (total number of hours)
Schedule details
Fees and financing
6000 Kč / semestr
Pro studenty řádného studia na PřF UK v bakalářském stupni 3000 Kč
Pro studenty řádného studia na PřF UK v magisterském stupni 1200 Kč
Pro studenty řádného studia na PřF UK v doktorském stupni 1200 Kč
osvobozeno
Application
https://web.natur.cuni.cz/www/anglictina/
Research Support Department
Bc. Veronika Fialová
Mgr. Hana Chudáčková
veronika.tesarikova@natur.cuni.cz
221951067
20.09.2016
podávání přihlášek je možné od 10.9.2016
Student se hlásí pouze na CŽVEN - anglický jazyk. Úroveň mu bude přidělena až rozřazovacím testem.
Further information
https://www.natur.cuni.cz/fakulta/studium/czv/anglicky-jazyk
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html