Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 98)
 
   Login via CAS
Přípravný kurz ke studiu na UK FTVS v Praze (191)
Basic information
Přípravný kurz ke studiu na UK FTVS v Praze
přijímací řízení ukončeno
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: Faculty of Physical Education and Sport
Centrum CŽV a služeb [51-902530]
kurzy
full-time
Czech
Kurz dává uchazeči možnost zdokonalit se a odstranit některé nedostatky ve sportovních předmětech. Každý uchazeč o kurz může vyčerpat na jeden sport maximálně 14 hodin a zbytek rozdělit na další tři. Hlavní obsah kurzu je zaměřen na seznámení se s požadavky testů (kvalita provedení, časy apod.).
Kurz je rozdělen pro pražské účastníky (pondělí ? pátek) a mimopražské účastníky (pátek odpoledne ? sobota dopoledne). Výuka probíhá v objektech FTVS UK Praha ? ve Veleslavíně, v Tyršově domě a v Nosticově jízdárně na Malé Straně.

Doporučujeme všem, aby absolvovali všechny sporty.
Physical Education and Sport
Přípravný kurz ke studiu na UK FTVS v Praze
ano
ano
120
Základní sportovní předpoklady, přihláška, platba

Course requirements and qualification acquired
other
Certification: Osvědčení o absolvování programu
bez kreditu
Guarantor and venue
doc. PhDr. Miroslav Petr, Ph.D.
Centrum CŽV a služeb
Centrum CŽV a služeb
FTVS UK v Praze
Dates and duration
2016/2017
summer semester
1
40 (total number of hours)
únor - duben 2016
Wednesday
Friday - Saturday
Schedule details
Fees and financing
2750 Kč / programme
základní
Application
UK FTVS, José martího 31, Praha 6
Centrum CŽV a služeb
PaedDr. Lada Novotná
lnovotna@ftvs.cuni.cz
220 17 2250
31.01.2017
Further information
www.ftvs.cuni.cz
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html