Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 104)
 
   Login via CAS
Správní řízení (3186)
Basic information
Správní řízení
přijímací řízení ukončeno
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: Faculty of Law
Institute of Lifelong Education - JURIDIKUM [22-J]
full-time
Czech
Kurz je určen pro úředníky územních samosprávných celků a vedoucí úředníky. Kromě toho je určen i pro úředníky ve státní službě.
Obsahová náplň:
1) Předmět úpravy a rozsah působnosti správního řádu. Systematika zákona. Základní zásady činnosti správních orgánů.
2) Správní orgány (příslušnost, vyloučení úředních osob, úkony správních orgánů).
3) Účastníci řízení (okruh účastníků řízení, procesní způsobilost, zastupování účastníků řízení, procesní práva a povinnosti účastníků řízení, úkony účastníků řízení)
4) Zahájení a průběh správního řízení (úkony před zahájením řízení, způsoby zahájení správního řízení, ústní jednání, shromažďování podkladů pro rozhodnutí, dokazování, prostředky zajištění účelu a průběhu řízení, přerušení a zastavení řízení).
5) Rozhodnutí správního orgánu prvního stupně
6) Nicotnost, rozhodování správního orgánu o nicotnosti.
7) Ochrana před nečinností správního orgánu.
8) Odvolání, průběh odvolacího řízení, rozhodnutí o odvolání.
9) Zvláštnosti řízení a rozhodnutí o rozkladu
10) Přezkumné řízení (předmět přezkumného řízení, nepřípustnost přezkumného řízení, lhůty v přezkumném řízení, zahájení a průběh přezkumného řízení, způsoby rozhodnutí v přezkumném řízení).
11) Obnova řízení (podmínky obnovy řízení, důvody obnovy řízení, průběh nového řízení a nové rozhodnutí).
12) Soudní přezkum rozhodnutí správního orgánu.

Obsahová náplň:
1) Předmět úpravy a rozsah působnosti správního řádu. Systematika zákona. Základní zásady činnosti správních orgánů.
2) Správní orgány (příslušnost, vyloučení úředních osob, úkony správních orgánů).
3) Účastníci řízení (okruh účastníků řízení, procesní způsobilost, zastupování účastníků řízení, procesní práva a povinnosti účastníků řízení, úkony účastníků řízení)
4) Zahájení a průběh správního řízení (úkony před zahájením řízení, způsoby zahájení správního řízení, ústní jednání, shromažďování podkladů pro rozhodnutí, dokazování, prostředky zajištění účelu a průběhu řízení, přerušení a zastavení řízení).
5) Rozhodnutí správního orgánu prvního stupně
6) Nicotnost, rozhodování správního orgánu o nicotnosti.
7) Ochrana před nečinností správního orgánu.
8) Odvolání, průběh odvolacího řízení, rozhodnutí o odvolání.
9) Zvláštnosti řízení a rozhodnutí o rozkladu
10) Přezkumné řízení (předmět přezkumného řízení, nepřípustnost přezkumného řízení, lhůty v přezkumném řízení, zahájení a průběh přezkumného řízení, způsoby rozhodnutí v přezkumném řízení).
11) Obnova řízení (podmínky obnovy řízení, důvody obnovy řízení, průběh nového řízení a nové rozhodnutí).
12) Soudní přezkum rozhodnutí správního orgánu.

žádné

Course requirements and qualification acquired
other
Certification: Osvědčení o absolvování programu
Kurz akreditovaný Ministerstvem vnitra ČR jako vzdělávací program pro průběžné vzdělávání a pro průběžné vzdělávání vedoucích úředníků
Guarantor and venue
doc. JUDr. Helena Prášková, CSc.
Department of Administrative Law and Administrative Science
Department of Administrative Law and Administrative Science
Právnická fakulta UK
Dates and duration
2016/2017
winter semester
Short-time
16 (total number of hours)
dvě jednodenní soustředění
28.11.2016
5.12.2016
Schedule details
Fees and financing
4400 Kč / programme
osvobozeno
Application
Prábvnická fakulta Ul, nám. Curieových 7, Praha 1
Institute of Lifelong Education - JURIDIKUM
JUDr. Marie Černá
Cernam@prf.cuni.cz
221005504
20.11.2016
Závazná přihláška ke stažení je na následujícím odkazu: http://www.prf.cuni.cz/dcz/download/1404050362
Přihlášku je potřeba vyplnit a vytisknout (popřípadě vytisknout a vyplnit), podepsat, a podepsanou odeslat elektronicky na
cernam@prf.cuni.cz nebo doručit osobně či poštou na Právnickou fakultu.
Further information
http://www.prf.cuni.cz/public-courses/
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html