Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 104)
 
   Login via CAS
Doplňující pedagogické studium - geografie - učitelství pro SŠ a ZŠ (DPSGG1)
Basic information
Doplňující pedagogické studium - geografie - učitelství pro SŠ a ZŠ
přijímací řízení ukončeno
Programme focus: Lifelong learning programme - Profession-oriented
Provider: Faculty of Science
Research Support Department [31-650]
full-time
Czech
Tato forma doplňujícího studia zajišťuje pedagogickou a oborově didaktickou přípravu pro učitelství přírodovědných předmětů na základních a středních školách a získání učitelské způsobilosti ve studovaném oboru.
MŠMT
50492/20012-201
Doplňující pedagogické studium - geografie
ano
ano
Ukončené vysokoškolské vzdělání magisterského respektive inženýrského stupně studijních geografických, případně jim blízkých programů, které nejsou zaměřeny na vzdělávání.

Schedule details
Statistika pro MŠMT
Earth sciences
Master
příspěvky účastníků
profesní vzdělávání, získání kvalifikace učitel SŠ podle zákona č. 563/2004 Sb., § 9, odst. 1, písm. c2.) a d2.), nebo odst. 2, písm. d2.), nebo odst. 3, písm. a2.), b2.), a c2.), nebo odst. 5, písm. b2.), nebo odst. 7, písm. a2.) a b)
Course requirements and qualification acquired
obhajoba závěrečné práce
závěrečná zkouška
Certification: Osvědčení o absolvování programu
učitelská kvalifikace, učitelství oboru pro SŠ
učitelská kvalifikace, učitelství oboru pro ZŠ
§ 8 odst. 1 písmeno d) a § 9 odst. 1 písmeno c), zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících
Guarantor and venue
doc. RNDr. Miroslav Marada, Ph.D.
Department of Social Geography and Regional Develop.
Department of Social Geography and Regional Develop.
Dates and duration
2016/2017
winter semester
01.10.2016
4
254 (total number of hours)
maximální doba studia je 6 semestrů
Friday - Saturday
Fees and financing
4500 Kč / semestr
Částka za první semestr je splatná do data zápisu do kurzu. Splátky za další semestry jsou splatné vždy do prvního dne daného semestru. Kurz je možné ze závažných důvodů na žádost účastníka prodloužit až o dva semestry. V případě prodloužení kurzu je poplatek za každý další semestr 4500 Kč
osvobozeno
Application
Albertov 6, Praha 2, PSČ 128 43
Research Support Department
Bc. Veronika Fialová
veronika.tesarikova@natur.cuni.cz
221951067
20.09.2016
elektronicky od 1.6. do 20.9.2016
bez přijímací zkoušky
Further information
https://www.natur.cuni.cz/fakulta/studium/czv/pedagogicka-zpusobilost
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html