Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 107)
 
  
Vychovatelství - výběrové řízení září 2011 (312)
Basic information
Vychovatelství - výběrové řízení září 2011
přijímací řízení ukončeno
Programme focus: Lifelong learning programme - Profession-oriented
Provider: Faculty of Education
 
combined
Czech
http://www.pedf.cuni.cz/uprps
ano
ano
Požadované vstupní vzdělání: Úplné střední s maturitou
Uchazeči bez pedagogické praxe mají možnost praxi získat v průběhu studia.

Schedule details
Statistika pro MŠMT
Education science
SecS with leaving exam
příspěvky účastníků
profesní vzdělávání, získání kvalifikace pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., § 10 – § 21
Course requirements and qualification acquired
obhajoba závěrečné práce
ústní zkouška
Certification: Osvědčení o absolvování programu
získání dalších odborných znalostí v oboru
Vychovatel
Guarantor and venue
PhDr. Jarmila Mojžíšová, Ph.D.
Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství
Katedra pedagogiky
Dates and duration
2011/2012
winter semester
3
250 (total number of hours)
bloková forma výuky - 1týden/semestr
Fees and financing
4400 Kč / semestr
590 Kč
Při všech platbách uvádějte:
V.S: číslo programu 652011
Spec.symbol:rodné číslo
osvobozeno
Application
Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, SO, M. D. Rettigové 4, Praha 1, 116 39
Studijní oddělení
Bc. Ivana Merellová
ivana.merellova@pedf.cuni.cz
221900232
25.08.2011
Termín přijímacího řízení: Červen 2011
Further information
www.pedf.cuni.cz
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html