Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 104)
 
   Login via CAS
CŽV 6 - Přípravný kurz pro přijímací zkoušky na bakalářské studium SHV (149)
Basic information
CŽV 6 - Přípravný kurz pro přijímací zkoušky na bakalářské studium SHV
přijímací řízení ukončeno
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: Faculty of Humanities
Student's Administration Office [24-SO]
distance
Czech
Cílem kurzu je umožnit účastníkům procvičit se v dovednosti překladu středně obtížných odborných textů a získat zkušenosti, jež následně využijí při přijímacím řízení. Účastník získá možnost vypracovat tři překlady vybraných textů z minulých přijímacích zkoušek. Účastníci pak dostanou opravené překlady se slovním hodnocením. Dále se budou moci zúčastnit semináře s vyučujícími jazyků, kteří jejich překlady opravovali(pod vedením Mgr. Lily Císařovské) a konzultovat s nimi své překlady.

Překlady bude možné odevzdávat do 18. 2. 2017, hodnocení překladu bude poskytnuto nejpozději do 15. 3. 2017. Seminář se bude konat v sobotu 18. 3. 2017 v budově FHS UK - v Praze Jinonicích (U kříže 8, Praha 5).

Texty k překladům, instrukce a prostředí pro odevzdávání překladů budou k dispozici v systému Moodle. Přihlašovací údaje do Moodle budou účastníkům rozesílány po zaplacení kurzu.
CŽV 6 - Přípravný kurz pro přijímací zkoušky na bakalářské studium SHV
ano
ano
100
Maximální počet účastníků je z kapacitních důvodů omezen. Přihlášky bude možné podávat od začátku listopadu.
Kurz je primárně určen pro uchazeče o bakalářské studium SHV na FHS UK v přijímacím řízení pro akademický rok 2017/2018.

Course requirements and qualification acquired
other
Certification: Osvědčení o absolvování programu
Guarantor and venue
Mgr. Richard Zika, Ph.D.
Student's Administration Office
Student's Administration Office
Dates and duration
2016/2017
winter semester
1
8 (total number of hours)
Schedule details
Fees and financing
1000 Kč / programme
Poplatek je vždy za jeden jazyk (Aj, Nj, Fj), je splatný do 31. 1. 2017 složenkou nebo převodem na bankovní účet fakulty:
Číslo účtu Komerční banky: 27-1842600277/0100
Číslo účtu ve formátu IBAN: CZ86 0100 0000 2718 4260 0277
SWIFT kód banky: KOMBCZPPXXX
Variabilní symbol: je automaticky vygenerován při podání elektronické přihlášky.
osvobozeno
Application
Příhlášku podávejte elektronicky.
Student's Administration Office
Mgr. Alžběta Paučková
alzbeta.novakova@fhs.cuni.cz
251 080 211
01.02.2017
Further information
http://bakalar.fhs.cuni.cz/SHV-52.html
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html