Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 107)
 
  
Vybraná témata systematické teologie I. (2743)
Basic information
Vybraná témata systematické teologie I.
přijímací řízení ukončeno
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: Catholic Theological Faculty
Department of systematic Theology and Philosophy [26-KST]
combined
Czech
Téma tohoto předmětu se letos vybírá z oboru teologické antropologie. Půjde o studium člověka, jenž je bytost, která "nekonečně přesahuje sebe samu" (B. Pascal). Uchopit a interpretovat tuto danost může kurs teologické antropologie díky tomu, že tematizuje přesah člověka nejen v imanentním světě lidství, ale též ve vztahu k Bohu. Interpretačním kódem je Kristus, který "zjevením tajemství Otce a jeho lásky plně odhaluje člověka jemu samému a dává mu poznat vznešenost jeho povolání" (GS 22). Kurs tvoří metodicky uspořádaná látka témat teologické antropologie, jež vycházejí jak ze staleté teologické tradice, tak z nejnovějších přístupů.
1. Úvod: plán teologického pojednání o člověku

2. Stvoření jako dílo Trojjediného Boha

3. Člověk stvořen k Božímu obrazu a podobě

4. Prvotní stav a hřích

5. Tajemství křesťanské spravedlnosti

6. Závěr: Nový život v Kristu, v církvi, pro svět
1. Úvod: plán teologického pojednání o člověku

2. Stvoření jako dílo Trojjediného Boha

3. Člověk stvořen k Božímu obrazu a podobě

4. Prvotní stav a hřích

5. Tajemství křesťanské spravedlnosti

6. Závěr: Nový život v Kristu, v církvi, pro svět
Znalost církevní nauky v rozsahu Katechismu katolické církve.

Course requirements and qualification acquired
other
Certification: Osvědčení o absolvování programu
10
Guarantor and venue
ThLic. Mgr. Prokop Brož, Th.D.
Department of systematic Theology and Philosophy
Department of systematic Theology and Philosophy
Katolická teologická fakulta UK, Thákurova 3, Praha 6
Dates and duration
2016/2017
winter semester
2
14 (total number of hours)
Saturday - Saturday
Schedule details
Fees and financing
500 Kč / programme
Částka musí být uhrazena před zahájením kurzu převodem na účet 32034061/0100, variabilní symbol prvních šest číslic rodného čísla, specifický symbol (= číslo kurzu). Při neúčasti na kurzu se poplatek nevrací.
osvobozeno
Application
Thákurova 3, 160 00 Praha 6, studijní oddělení
Dean's Office KTF
Bc. Eva Roškotová
studijni@ktf.cuni.cz
220181383
30.09.2016
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html