Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 104)
 
   Login via CAS
Úvod do novozákonní řečtiny 2 (2450)
Basic information
Úvod do novozákonní řečtiny 2
přijímací řízení ukončeno
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: Catholic Theological Faculty
Department of Biblical Sciences and ancient languages [26-KBV]
combined
Czech
Cílem kurzu je zvládnutí druhé části základů řecké morfologie a nejdůležitějších pasáží syntaxe spolu s odpovídající slovní zásobou.
ne
ne
není stanoveno

Course requirements and qualification acquired
písemný test
Certification: Osvědčení o absolvování programu
jiná
Guarantor and venue
doc. PhDr. Josef Bartoň, Th.D.
Department of Biblical Sciences and ancient languages
Department of Biblical Sciences and ancient languages
Katolická teologická fakulta UK v Praze, Thákurova 3, Praha 6
Dates and duration
2016/2017
winter semester
2
64 (total number of hours)
obvykle jednou za 2 týdny; podle harmonogramu
Saturday - Saturday
Schedule details
Fees and financing
500 Kč / programme
Částka musí být uhrazena před zahájením kurzu převodem na účet 32034061/0100, variabilní symbol prvních šest číslic rodného čísla, specifický symbol (= číslo kurzu). Při neúčasti na kurzu se poplatek nevrací.
osvobozeno
Application
Thákurova 3, 160 00 Praha 6, studijní oddělení
Dean's Office KTF
Bc. Eva Roškotová
studijni@ktf.cuni.cz
220181383
30.09.2016
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html