Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 107)
 
  
Přehledné dějiny umění (2393)
Basic information
Přehledné dějiny umění
přijímací řízení ukončeno
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: Catholic Theological Faculty
Institute of Christian Art History [26-UDKU]
full-time
Czech
Na každém setkání bude prezentováno jedno téma z dějin umění. Přesné znění přednášek a jména vyučujících budou publikovány nejpozději na prvním setkání poté, co budou moci potvrdit svou účast, která závisí mimo jiné na rozvrhu hodin fakulty.
Pokud přednášející poskytnou písemné doplňující materiály k přednáškám, budou automaticky zasílány posluchačům, kteří o to projevili zájem v přihlášce, na jejich kontaktní e-mail.
ano
ano
Uhrazení poplatku za účast.

Course requirements and qualification acquired
other
Certification: Osvědčení o absolvování programu
splnění všech studijních povinností (úkoly, testy, zkoušky) ve stanovených termínech
Guarantor and venue
doc. PhDr. Martin Zlatohlávek, Ph.D.
Institute of Christian Art History
Institute of Christian Art History
Katolická teologická fakulta UK v Praze, Thákurova 3, Praha 6
Dates and duration
2016/2017
winter semester
2
64 (total number of hours)
8/M
Friday - Friday
Schedule details
Fees and financing
4800 Kč / programme
Částka musí být uhrazena před zahájením kurzu převodem na účet 32034061/0100, variabilní symbol prvních šest číslic rodného čísla, specifický symbol (= číslo kurzu). Při neúčasti na kurzu se poplatek nevrací.
osvobozeno
Application
Thákurova 3, 160 00 Praha 6, studijní oddělení
Dean's Office KTF
Bc. Eva Roškotová
studijni@ktf.cuni.cz
220181383
30.09.2016
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html