Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 107)
 
  
Přehledné dějiny antického a středověkého umění 1 (1162)
Basic information
Přehledné dějiny antického a středověkého umění 1
přijímací řízení ukončeno
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: Catholic Theological Faculty
Institute of Christian Art History [26-UDKU]
full-time
Czech
Program poskytuje základní vědomosti z historických a uměnovědních disciplín, které jsou nezbytné k porozumění a interpretaci starověkého a středověkého umění se zvláštním akcentem na umění křesťanské. Je uskutečňován formou přednášek a samostatného studia. Jeho náplň odpovídá jednosemestrálnímu předmětu Přehledné dějiny antického, raně křesťanského a středověkého umění 1 (KDKU018) v bakalářském studijním programu Obecná teorie a dějiny umění a kultury, obor Dějiny křesťanského umění.
ne
ne
Počet účastníků je omezen.

Course requirements and qualification acquired
other
Certification: Osvědčení o absolvování programu
jiná
Guarantor and venue
PhDr. Viktor Kubík, Ph.D.
prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D.
Institute of Christian Art History
Institute of Christian Art History
sídlo fakulty (Thákurova 3, Praha 6), učebna P6
Dates and duration
2016/2017
winter semester
1
56 (total number of hours)
2 hod./týdně
Tuesday
Schedule details
Fees and financing
700 Kč / programme
Částka musí být uhrazena před zahájením kurzu převodem na účet 32034061/0100, variabilní symbol prvních šest číslic rodného čísla, specifický symbol (= číslo kurzu). Při neúčasti na kurzu se poplatek nevrací.
osvobozeno
Application
Thákurova 3, 16000 Praha 6; Studijní oddělení
Dean's Office KTF
Bc. Eva Roškotová
studijni@ktf.cuni.cz
220181383
30.09.2016
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html