Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 107)
 
  
Vzdělávací exkurze U3V - zimní semestr - "Po stopách Karla IV. (II)" (2904)
Basic information
Vzdělávací exkurze U3V - zimní semestr - "Po stopách Karla IV. (II)"
přijímací řízení ukončeno
Programme focus: Lifelong learning programme - University of the Third Age
Provider: Hussite Theological Faculty
HTF - Katedra historické teologie a církevních dějin [28-04]
full-time
Czech
Obsah kurzu: Jedná se o vzdělávací exkurzi, zpravidla dvoudenní,organizovanou každý semestr pro seniory zapsané v programu U3V na UK HTF.


Dialog generací
Středa 12. října

Odjezd od zastávky metra Dejvická, naproti hotelu Diplomat v 7.00

Radyně (exteriér) – hrad nazvaný původně podle Karla IV.

Lauf an der Pegnitz – město s hradem vybudovaným Karlem IV.

Norimberk – říšské město prvořadé důležitosti, místo velkého pogromu i narození Václava IV.

Návrat do Prahy ve večerních hodinách

Cena 490,-Kč (obsahuje částečný příspěvek na náklady exkurze - dopravu). Vstupné v Německu a průvodkyně v Laufu (cca 4 eura) se platí zvlášť, částka 4 eura na osobu na prohlídku Laufu (hradu a města s místní průvodkyní) bude vybrána od účastníků během cesty. Počet míst je omezen. Účast je podmíněna vypracováním tematické relace dle zadání (i 2 osoby zpracovávající 1 referát v případě účasti vyšší než počet referátů), v opačném případě cena činí 800,-Kč. Platbu je nutno provést v HOTOVOSTI na hospodářském oddělení UK HTF nejpozději do 6. 10. 2016. Provedením platby je účastník přihlášen, v případě odhlášení po 6. 10. za sebe musí zajistit náhradníka. Drobná změna programu vyhrazena.

POZNÁMKA K REFERÁTŮM: V případě, že bude více zájemců na exkurzi, než je vypsaných referátů, budou referáty řešeny ve dvojicích. Tj. prvních 18 přihlášených si zadává každý 1 referát, další případní zájemci se přidruží k posluchačům, kteří již referáty měli zadány. O referáty žádejte na adrese asistentka.czv@seznam.cz, nebo na telefonním čísle Mgr. Ivy Fördöšové 723978795, nikoliv jiným způsobem.

TÉMATA REFERÁTŮ (rozsah cca 7-10 minut přednesu během cesty)


1) Historie Plzně
2) Starý Plzenec - historie
3) Hrad Radyně – historie
4) Plzeň a pivo
5) Plzeň a průmysl
6) Lauf a Karel IV.
7) Franky – historie tohoto území
8) Historie Bavorska
9) Norimberk – historie do začátku 20. století
10) Norimberk – hlavní památky
11) Zlatá bula Karla IV.
12) Norimberk a Karel IV. (kromě pogromu)
13) Václav IV.
14) Albrecht Dürer
15) Rod Hohenzollernů
16) Norimberský pogrom 1349
17) Norimberk v období nacismu
18) Norimberský proces

Středa 12. října

Odjezd od zastávky metra Dejvická, naproti hotelu Diplomat v 7.00

Radyně (exteriér) – hrad nazvaný původně podle Karla IV.

Lauf an der Pegnitz – město s hradem vybudovaným Karlem IV.

Norimberk – říšské město prvořadé důležitosti, místo velkého pogromu i narození Václava IV.

Návrat do Prahy ve večerních hodinách

Cena 490,-Kč (obsahuje částečný příspěvek na náklady exkurze - dopravu). Vstupné v Německu a průvodkyně v Laufu (cca 4 eura) se platí zvlášť, částka 4 eura na osobu na prohlídku Laufu (hradu a města s místní průvodkyní) bude vybrána od účastníků během cesty. Počet míst je omezen. Účast je podmíněna vypracováním tematické relace dle zadání (i 2 osoby zpracovávající 1 referát v případě účasti vyšší než počet referátů), v opačném případě cena činí 800,-Kč. Platbu je nutno provést v HOTOVOSTI na hospodářském oddělení UK HTF nejpozději do 6. 10. 2016. Provedením platby je účastník přihlášen, v případě odhlášení po 6. 10. za sebe musí zajistit náhradníka. Drobná změna programu vyhrazena.

POZNÁMKA K REFERÁTŮM: V případě, že bude více zájemců na exkurzi, než je vypsaných referátů, budou referáty řešeny ve dvojicích. Tj. prvních 18 přihlášených si zadává každý 1 referát, další případní zájemci se přidruží k posluchačům, kteří již referáty měli zadány. O referáty žádejte na adrese asistentka.czv@seznam.cz, nebo na telefonním čísle Mgr. Ivy Fördöšové 723978795, nikoliv jiným způsobem.

TÉMATA REFERÁTŮ (rozsah cca 7-10 minut přednesu během cesty)


1) Historie Plzně
2) Starý Plzenec - historie
3) Hrad Radyně – historie
4) Plzeň a pivo
5) Plzeň a průmysl
6) Lauf a Karel IV.
7) Franky – historie tohoto území
8) Historie Bavorska
9) Norimberk – historie do začátku 20. století
10) Norimberk – hlavní památky
11) Zlatá bula Karla IV.
12) Norimberk a Karel IV. (kromě pogromu)
13) Václav IV.
14) Albrecht Dürer
15) Rod Hohenzollernů
16) Norimberský pogrom 1349
17) Norimberk v období nacismu
18) Norimberský proces

- zapsání v programu U3V na UK HTF

Course requirements and qualification acquired
závěrečná písemná práce
Certification: Osvědčení o absolvování programu
--
Osvědčení UK - při absolvování nejméně 4 předmětů včetně nejméně jednoho kulturně-historického cyklu přednášek
Guarantor and venue
ThDr. Pavel Helan, Th.D.
HTF - Katedra historické teologie a církevních dějin
HTF - Katedra historické teologie a církevních dějin
Dates and duration
2016/2017
winter semester
Short-time
48 (total number of hours)
individuálně dle konkrétní exkurze
Schedule details
Fees and financing
800 Kč / programme
Platbu nutno provést v HOTOVOSTI na hospodářském oddělení.
Provedením platby je účastník přihlášen.
Application
UK HTF, Pacovská 350, Praha 4, 140 21
ThDr. Pavel Helan, Th.D.
asistentka.czv@seznam.cz
723978795
06.10.2016
Účastník je přihlášen provedením platby.
Further information
http://www.htf.cuni.cz/HTF-94.html
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html