Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 107)
 
  
Já - unijní Evropan (2437)
Basic information
Já - unijní Evropan
přijímací řízení ukončeno
Programme focus: Lifelong learning programme - University of the Third Age
Provider: Central Library of Charles University
Evropské dokumentační a informační středisko [68-EDIS]
full-time
Czech
Cílem kurzu, který je koncipovaný jako dva 5 hodinové semináře, je podat účastníkům strukturovaný přehled o institucích i fungování Evropské unie, zorientovat je v možnosti získávání a využívání e-informačních zdrojů a materiálů o činnostech v EU a obohatit je o toto poznání. V rámci semináře posluchači praktikují s databázemi EU on-line.
ne
ne
20
50+; zájem o Evropskou unii

Course requirements and qualification acquired
nejsou stanoveny
Certification: Osvědčení o absolvování programu
Guarantor and venue
MUDr. Jitka Feberová, Ph.D.
Evropské dokumentační a informační středisko
Evropské dokumentační a informační středisko
Ústřední knihovna UK - EDIS, Krystal - 2.p., José Martiho 2/407, Praha 6
Dates and duration
2016/2017
winter semester
1
10 (total number of hours)
25.10.2016 a 8.11.2016, úterý 14h-18h
Schedule details
Fees and financing
0 Kč / programme
osvobozeno
Application
Ústřední knihovna UK - EDIS, Ovocný trh 3-5, 116 36, Praha 1
Evropské dokumentační a informační středisko
Bc. Jan Jersák
PhDr. Marcela Vašíčková
office@eis.cuni.cz
224 491 341
14.09.2016
16.4.2016 - 14.9.2016
Further information
http://ukuk.cuni.cz/evropske-dokumentacni-a-informacni-stredisko-edis/kurzy/
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html